5G, AI og IoT skal styre transportflåden

5G, AI og IoT skal styre transportflåden

Inden for fem år vil seks ud af ti logistikvirksomheder benytte 5G, AI og IoT-løsninger til at forudsige behov og afsende varer, inden en ordre er afgivet. Logistiksystemer, der deler data mellem virksomheder og brancher, bliver afgørende for at efterleve stigende krav om tidseffektiv og miljøvenlig transport. Det viser en undersøgelse fra Ericsson blandt knap 2.000 logistikfagfolk

Logistikvirksomhedernes fremtid hviler i høj grad på deres evne til at forudsige behov i markedet - og på at være på forkant med leveringen, da forbrugerne vil have deres varer med det samme. Sådan lyder det i en rapport fra Ericsson, der har spurgt 1.923 logistikfagfolk, herunder 667 beslutningstagere, om fremtiden for logistik.

Ifølge 64 pct. af respondenterne, som er baseret i henholdsvis Kina, Tyskland, Sverige og USA, vil deres virksomheder inden for fem år implementere såkaldt "pre-emptive logistics", hvor varer afsendes, allerede før de er solgt.

Og spørger man Ericssons chef i Danmark, Niclas Backlund, bliver 5G-teknologi afgørende for at ændre den måde, som transportsektoren handler på i dag.

"Logistikbranchen står overfor et enormt pres - ikke kun med hensyn til miljøaftryk, men også i forhold til øget krav fra forbrugere om hurtig levering. Det har flere aktører opdaget, og et flertal vil allerede om få år udnytte 5G-understøttet teknologi til bedre at forstå behov i markedet, dele informationer og koordinere deres transport, så forsendelserne hurtigere når deres endedestination."

I USA anvender ShipBob allerede en form for pre-emptive logistics. Via digitale værktøjer måles og forudsiges salg af varer, og på den måde kan de rådgive producenter om at øge produktionen eller selv omfordele varer mellem deres depoter i så god tid som muligt.

Måler hver pakke

Syv ud af ti beslutningstagere peger bl.a. på, at det inden for de næste tre til fem år vil være vigtigt for deres virksomhed at have adgang til logistiksystemer, der forbinder og formidler data mellem alle aktører og delkomponenter i de enkelte delkomponenter i de enkelte forsendelser.

"Med global 5G-mobilitet og IoT-løsninger, som forbinder alle led i en forsendelse - fra producent over logistikfirma til lastbil, palle og helt ned på pakkeniveau - kan sektoren sikre den efterspurgte gennemsigtighed, hvor alle relevante parter forstår placering og status på en forsendelse til enhver tid. Ved den form for IoT-drevet datadeling kan hver enkelt aktør planlægge mere effektivt og levere langt bedre kundeoplevelser gennem hele værdikæden," siger Niclas Backlund.

Fokus på bæredygtighed

Selvom det primære fokus er på at sikre en omkostnings- og tidseffektiv drift, bliver bæredygtighed en stadig vigtigere motivation for at forbedre de nuværende logistikløsninger.

Knap 70 pct. af beslutningstagerne mener således, at netop kundernes krav til bæredygtig levering vil ændre måden, deres virksomheder håndterer logistik på inden for de næste tre til fem år.

"Bæredygtighed og den grønne omstilling er et gennemgående tema globalt. Derfor er det kun forventeligt, at logistikvirksomheder, der i dag stadigvæk overvejende opererer med benzin og dieseldrevne transportflåder er i stand til at optimere belægningen og sikre, at de aldrig kører tomhændet," afslutter Niclas Backlund.

Læs rapporten "Pre-emptive logistics - the road ahead" for flere tal og indsigter om fremtiden for logistik.

- lb