Den digitale transformation stiller krav til mobiliteten

Den digitale transformation stiller krav til mobiliteten

I takt med at virksomheder bliver mere og mere digitale, kommer der et krav om, at medarbejderne altid er tilgængelige. Det betyder igen, at virksomhederne skal være sikre på, at den fornødne it-infrastruktur er på plads

Af Lars Bennetzen

Udviklingen indenfor it betyder ikke kun nye programmer, hardware og værktøjer til virksomheder og medarbejdere. Det betyder også, at der kommer nye krav til såvel medarbejdere som virksomheder og dermed også til den hardware, der skal understøtte den digitale udvikling.

Specielt kravet og ønsket om en øget mobilitet hos medarbejderne stiller store krav. Et krav er ret åbenlyst, og det er, at den nødvendige hardware til medarbejderne skal være til stede – men det stopper ikke der.

- Hvis du skal have succes med den digitale transformation, og dermed sikre at dine medarbejdere både er mobile og altid online, så skal du også sikre, at de data, som medarbejderne skal bruge for at udføre deres arbejde, også er online og tilgængelige i realtid, pointerer Mads Arnbjørn Rasmussen, CTO for Telco Cloud & Video hos Huawei Technologies til IT-Reload.

Den digitale transformation kræver, at alt lige fra kommunikation til løsninger, altså hele kunderejsen, skal være online, ellers vil virksomhederne ikke få den forventede succes med mobilitet/den digitale transformation, som de forventer.

Skal være selvkørende

Det er dog ikke det eneste sted, hvor den digitale transformation sætter krav til de mobile medarbejdere og virksomhederne. For i takt med at digitaliseringen stiger, så kommer der forventninger til, at folk kan klare sig selv.

- Folk skal ikke længere være afhængige af servicebesøg eller lignende. De skal kunne gøre det meste selv. Både når det kommer til betjening og indstillinger af programmer og services. Det handler nemlig om automation og at gøre det så let som muligt. Derved opnås der store besparelser for virksomhederne, siger Mads Arnbjørn Rasmussen.

For Mads Arnbjørn Rasmussen handler det om muligheden for at holde forbindelsen. Virksomhederne er blevet gode til at holde kontakt med deres kunder og samarbejdspartnere på sociale medier og online, og stadig flere af deres medarbejdere er blevet mobile.

- Det sætter krav til infrastrukturen, men her er vi altså heldige I Danmark. Vi er nemlig rigtig godt med på den vogn. I andre europæiske lande ser vi en rigtig dårlig mobildækning, men i Danmark har vi en fantastisk dækning, generelt set, siger Mads Arnbjørn Rasmussen.

Han erkender, at der ikke er 100 % dækning, men påpeger også, at det vil der aldrig være. Men generelt er danskerne godt kørende, når det kommer til teleinfrastruktur, og det hjælper den digitale transformation og dermed også mobiliteten.

Men selvom infrastrukturen i Danmark er god, så er det ikke det samme, som at vi som samfund kan tillade os at hvile på laurbærrene. Det vil altid være sådan, at når først en teknologi er til stede, så vil den både blive udnyttet og presset.

- Så det at sige, at vi har en god teleinfrastruktur i Danmark, er ikke det samme som at sige, at den er god nok. Der vil altid komme noget, der udfordrer og presser den, påpeger Mads Arnbjørn Rasmussen.

Det gælder også den kommende 5G-standard, der af mange bliver betragtet som absolut nødvendig for både den digitale transformation og den mobilitet, som virksomheder arbejder hen mod.

- Selvom 5G er helt ny og her og nu ser ud til at have alt den kapacitet og hastighed, vi kan ønske, så skal der nok komme teknologier, der vil presse den, siger Mads Arnbjørn Rasmussen.

Samtidig betyder den digitale transformation, at du som producent skal være åben i dine grænseflader. Der skal være et sæt åbne standarder, som alle skal kunne lave snitflader til.

- Derved kan vi sikre, at der ikke kommer et hardware vendor lock-in, og det er nødvendigt. For vi lever ikke længere i en verden, hvor folk kun kan bruge en enkelt leverandør. Folk og virksomheder vil have valgmuligheder, pointerer Mads Arnbjørn Rasmussen.

Hardware ændrer sig

Det betyder samtidig, at hardwaren vil ændre sig fra at være en dedikeret hardware til at være en generel hardware, så den kan bruges på flere platforme, og til flere producenters løsninger. For eksempel vil netværksfunktionaliteten flytte over i software i stedet for at ligge I hardware.

- Vi oplever, hvordan telenet-teknologien er ved at skifte, og det får konsekvenser for specialisterne. For enten skal der findes nye folk til opgaverne, eller også skal de gamle omskoles. Det er en stor ændring for hele telebranchen, forklarer Mads Arnbjørn Rasmussen.

På den måde betyder den digitale transformation, at televerdenen bliver en del af it-verdenen, og det er nyt for mange.

- Det er dog ikke kun skidt. For med den digitale transformation, betyder det, at funktioner flytter over i software, og dermed skal flere ting programmeres, og ikke udvikles i hardware. På den måde kan du tiltrække helt andre folk, og det er spændende, siger Mads Arnbjørn Rasmussen og fortsætter:

- I dag kan du bygge nye servere og maskiner lynhurtigt i virtuelle servere – der er ikke længere brug for at udvikle speciel hardware. Vi har derfor ikke længere brug for hardwarespecialisterne, men for softwarespecialister. Alt kommer fra software i fremtiden.

Omstilling er nødvendig

For virksomhederne betyder krav om mobilitet kombineret med den hastige digitale udvikling, at der er krav om fleksibilitet og evne og villighed til at omstille sig til den nye verden. Ting skal være født til skyen, også kaldet for cloud native, og ting skal baseres på hyldevarer, ellers vil virksomhederne ikke have en fremtid i den digitale transformation.

- Som virksomhed skal vi være agile. Der kommer hurtigt krav til, at vi skal kunne opdatere flere gange om dagen, hvis nødvendigt, påpeger Mads Arnbjørn Rasmussen.

Han ser den digitale fremtid som et sted, hvor flere og flere ting vil blive virtualiseret, og hvor tjenester vil blive baseret på microservices, og her hjælper 5G med til at sikre den digitale transformations succes.

- Om 5 år har vi et landsdækkende 5G netværk, hvor den infrastruktur, der er nødvendig, er implementeret virtuelt, og det vil åbne op for den agilitet, jeg snakkede om før. Det vil også give mulighed for at bruge microservices i udstrakt grad, for hastigheden og kapaciteten på båndbredden er ikke længere et problem, pointerer Mads Arnbjørn Rasmussen.

Han slutter af med at sige, at han ser den digitale transformation som en positiv udvikling for samfundet og virksomhederne.

Dels giver den mulighed for et nødvendigt og tiltrængt løft til mobiliteten, dels giver den nye digitale muligheder for virksomhederne.

- Se bare på virksomheder som Tesla, AirBnB og Uber – de har vist, hvordan man kan gøre ting, slutter Mads Arnbjørn Rasmussen.