Eniig etablerer fiberbredbåndspulje på 150 millioner kr.

Eniig etablerer fiberbredbåndspulje på 150 millioner kr.

I nogle af landets tyndere befolkede områder må både private og erhvervsdrivende stadig nøjes med langsomme og/eller ustabile internetforbindelser. Eniig kommer nu en del af disse kunder til undsætning med en fiberbredbåndspulje på 150 millioner kr., som er øremærket tilskud til etablering af fibernet i områder, hvor der ikke kan udrulles på rent kommercielle vilkår

I forbindelse med en stadig større anerkendelse af fiberbredbånd som den foretrukne platform for lynhurtigt internet, er behovet for fiber vokset markant. Også i mange småbyer et stykke fra alfarvej, hvor borgerne er gået sammen i forsøget på at opgradere netop deres lokalsamfund teknologimæssigt. Mange af disse kan nu få hjælp gennem tilskud fra Eniigs nye fiberbredbåndspulje.

- Som kundeejet andelsselskab har vi i Eniig en særlig forpligtelse til at varetage ejernes – kundernes - interesser. Vi har en målsætning om at medvirke til at understøtte digitaliseringen i vores markedsområde, og det skal vi kunne gøre både med de produkter, vi lige nu har på hylderne, og på sigt gennem de investeringer vi foretager. Som moderne andelsselskab skal vi være i stand til også at tænke langsigtet og skabe merværdi for kunderne længere end bare to-tre år ud i fremtiden. Og det har vi stor opbakning til hos vores andelshavere, fortæller Martin Romvig, som er adm. direktør i Eniig A.M.B.A.

Eniig har en sund og veletableret fiberforretning, som vokser støt og roligt. Hvert år tilsluttes flere nye områder, som typisk ligger i umiddelbar forlængelse af Eniigs allerede etablerede fibernet. Når der er tilstrækkelig tilslutning i et nyt område, kommer Eniig med gravemaskinerne og foretager efterfølgende installationerne. Denne del af fiberforretningen bliver der ikke ændret på.

- Man kan sige, at fibernettet breder sig som ringe i vandet. Desværre er det ikke altid nok, at interessen er til stede, for i nogle tilfælde kan geografien forhindre, at udrulningen kan foretages på en forretningsmæssigt forsvarlig måde, og så sidder kunderne tilbage med en masse ærgrelser og en langsom internetforbindelse. Det vil vi gerne være med til at ændre, og det gør vi ved at koble et ekstra supplement på vores traditionelle fiberudrulning, fortæller Mads Brøgger, som er kommerciel direktør i Eniig A.M.B.A.

Eniigs fiberbredbåndspulje kan således komme i spil som tilskud i områder, hvor interessen for fibernettet er så stor, at lokale ildsjæle og fiberambassadører kan få garanti for det nødvendige antal tilslutninger. Her kan Eniigs fiberbredbåndspulje i kombination med øget egenbetaling være med til at gøre en forskel for et stort antal kunder, som ellers kunne spejde langt ud i fremtiden efter hurtigt internet.

- Vi fortsætter med etablering af fiberbredbånd i vores markedsområde henhold til vores udrulningsplan, men åbner med Fiberbredbåndspuljen samtidig for muligheden for at dække områder, som vi ikke kunne nå under normale forhold. Hvis en fiberinstallation i et yderområde for eksempel koster 10.000 kr. mere end en normal standardinstallation, så kan vi dække de 5.000 kr. med midler fra den nye fiberbredbåndspulje. Det betyder altså, at kunden skal selv bidrage med halvdelen af ekstraudgiften, forklarer Mads Brøgger.

Eniig er allerede nu gået i dialog med repræsentanter for nogle af de kundegrupper som har tilkendegivet interesse i at få fiberbredbånd til deres lokalområde. Dette med henblik på at lave de første pilotprojekter. Eniig åbner mere generelt for ansøgninger fra den nye fiberbredbåndspulje senere på efteråret 2018.

- lb