EU-støtte til gratis wifi

EU-støtte til gratis wifi

EU-Kommissionen har via en ansøgningsrunde givet støtte til, at 15 danske kommuner kan etablere wi-fi-hotspots

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Borgere og turister kan i 15 danske kommuner se frem til at få adgang til hurtigt og gratis internet et eller flere steder i kommunerne.

Teleminister Lars Chr. Lilleholt fik sidste år vedtaget en ændring af Tteleloven, der gør det muligt for danske kommuner at etablere gratis wi-fi-hotspots, som de kan give offentligheden adgang til under hensyntagen til konkurrencen på markedet.

Dermed kunne danske kommuner også tage del i EU-projektet WIFI4EU og modtage støtte på hver 15.000 euro – cirka 112.500 kroner - til etableringen.

Prøv igen
Lars Chr. Lilleholt er godt tilfreds med, at danske kommuner også får mulighed for at tilbyde en ekstra service til blandt andre turister i form af gratis wi-fi-hotspot.

EU-Kommissionen har oplyst, at der vil komme yderligere to ansøgningsrunder under WIFI4EU i 2019, hvor kommuner kan ansøge om støtte på ny.

- Jeg vil gerne opfordre de danske kommuner, som ikke fik del i EU-støtten under WIFI4EU i denne omgang, til at deltage i ansøgningsrunderne i 2019, siger ministeren.

Fakta
Følgende kommuner har fået tilskud:

Assens, Hjørring, Ringsted, Stevns, Norddjurs, Bornholm, Syddjurs, Holbæk, Randers, Hillerød, Fredensborg, Nyborg, Vordingborg, Fredericia og Langeland kommune.

23 Kommuner har søgt om støtte under WIFI4EU

Støtten skal bruges til at etablere wi-fi-hotspots i kommunen, som giver offentligheden adgang til hurtigt og gratis internet.

Wi-fi-hotspottet skal være etableret inden for 1½ år og skal være i drift i minimum 3 år.

Der kommer yderligere to ansøgningsrunder under WIFI4EU i 2019.