Europas første fuldt integrerede medie- og kommunikationsudbyder

Europas første fuldt integrerede medie- og kommunikationsudbyder

TDC Group og MTG har indgået en aftale, der betyder, at MTG Nordic Entertainment og MTG Studios (tilsammen MTG Nordics) kombineres med TDC Group. Dermed skabes Europas første fuldt integrerede medie- og kommunikationsudbyder

Af Lars Bennetzen

I dag meddeler TDC Group og MTG, at MTG Nordics går sammen med TDC Group for at skabe den første fuldt integrerede medie- og kommunikationsudbyder i Europa. Dermed samles YouSee, Get, Viasat, TV3, Viaplay og flere andre velkendte medievirksomheder i et selskab med en rækkevidde på mere end 10 mio. husstande i Norden. Transaktionen værdisætter MTG Nordics til 19,55 mia. svenske kroner (ca. 15 mia. kroner).

Aftalen samler TDC Groups stærke portefølje af mobil-, bredbånds- og tv-tjenester med MTG Nordics’ stærke indholdsproduktion, rettigheder, tv-transmission og streaming-tjenester.

“Jeg er utrolig glad for, at MTG Nordics bliver forenet med TDC Group. Vores to forretninger supplerer hinanden fantastisk, og sammenlægningen vil give os en endnu stærkere innovationskraft. Vi vil dermed få mulighed for at tilbyde de nordiske forbrugere endnu mere attraktivt indhold samt at skabe den næste generation af underholdningsprodukter. Selskabet vil være det første af sin slags i Europa,” siger TDC Groups koncernchef, Pernille Erenbjerg, der bliver koncernchef i den nye samlede virksomhed, mens Anders Jensen fra MTG Nordics bliver ny vice-koncernchef.

Det fremtidige selskab vil investere mere i underholdning end nogen anden i Norden, og virksomheden vil være i stand til at nå alle nordiske husstande via egne stærke regionale distributions- og salgskanaler samt forsat samarbejde med en række vigtige partnere. Samlet vil de to selskaber have næsten 3 mio. tv-kunder på tværs af Sverige, Danmark, Norge og Finland og en samlet rækkevidde på mere end 10 mio. hjem i Norden.

Med mere end 1.000 dedikerede it-udviklere er ambitionen at gå forrest i transformationen af den digitale kundeoplevelse.

Selskabet vil have en ambition om at styrke den lokale indholdsprofil og den nordiske indholdsbranche gennem fortsatte investeringer. Samtidig ønsker selskabet at fortsætte samarbejdet med en lang række lokale og internationale partnere for dermed at skabe en åben platform, som muliggør distribution af alt det bedste indhold til den nordiske forbruger.

“Vi vil skabe et nyt og sandt nordisk selskab med intentionen om at investere yderligere i unikt lokalt indhold samt at styrke vores samlede underholdningsprodukter og det nordiske indholdsmarked som helhed. Sammen vil vi forpligte os til at bygge videre på vores stolte tradition om at skabe og fortælle de bedste historier i Norden,” siger Anders Jensen, der er Executive Vice President i MTG og Chairman i MTG Nordic Entertainment.

Den kommende fusion mellem YouSee og MTG kan få en kæmpe indflydelse på hvordan fremtidens medielandskab kommer til at se ud. Det mener landsformand Thomas Bak, Forenede Danske Antenneanlæg, FDA, hvis medlemmer vil være storkunde hos det fusionerede selskab.

”De nye selskab kommer til at eje både indhold og et distributionsnet. Derfor er det vigtigt, at de øvrige distributører fortsat har samme adgang til indholdet og rettighederne fra MTG, så YouSee ikke pludselig får et indholdsmonopol – ligesom det er er vigtigt, at priser og vilkårene i øvrigt ikke pludselig bliver dårligere”, siger Thomas Bak.

Han glæder sig over, at YouSee allerede har tilkendegivet, at de ikke ønsker at begrænse indholdet til eget distributionsnet – men fortsat tilbyde indholdet til andre distributører.

”Det tilsagn vil FDA naturligvis holde det nye fusionerede selskab fast fast på. Det er en forudsætning for fri og lige konkurrence”, siger Thomas Bak.

En spiller der bliver så stor som det er tilfældet med den ønskede konstellation kan ikke undgå at få kæmpe indflydelse på markedet.

Ifølge aftalen vil MTG modtage 308.880.260 TDC-aktier og 3,3 mia. svenske kroner. Dermed vil MTG's aktionærer få en ejerandel på 28 pct. af TDC Group. 100 procent af alle MTG Nordics’ aktier vil blive overført til TDC Group.

Gennemførsel af aftalen indebærer, at visse kriterier skal være opfyldt, ligesom aktionærerne i TDC Group og MTG skal godkende aftalen, og parterne skal sikre sig de nødvendige godkendelser fra konkurrencemyndighederne i de relevante lande. Transaktionen forventes gennemført i anden halvdel af 2018.