Opgraderinger til virksomheden, som medarbejderne vil takke dig for

ANNONCE: Som leder og arbejdsgiver handler det om at lytte til medarbejderne og at tage højde for deres ønsker inden for rimelige grænser. Det er almindeligt kendt, at glade medarbejdere er mere effektive medarbejdere, og derfor kan det altid godt betale sig, at være god ved de ansatte og at tænke over deres arbejdsforhold

Hvis nogle tiltag kan forbedres og derved fremme medarbejdernes arbejdsgang og virksomheden generelt, så bør de blive indført. Her er to opgraderinger, som medarbejderne helt sikkert vil værdsætte.

Hurtigere internet med fibernet erhverv

Et af de mest essentielle redskaber på langt de fleste arbejdspladser er internet. Som verden er blevet digital, bliver flere og flere arbejdsrelaterede opgaver foretaget over internettet, og rigtig mange medarbejdere sidder foran computeren dagen lang og er afhængige af internetforbindelsen. Derfor er det essentielt, at forbindelsen både er hurtig, sikker og stabil, så der ikke bliver hverken spildtid eller irritationsmomenter i arbejdsopgaverne for medarbejderne. Fibernet erhverv er en af de mest stabile og hurtigste internetløsninger på markedet. Se fibernet erhverv priser her.

Hæve-sænke skærme og skriveborde

I og med at rigtig mange medarbejdere arbejder over internettet og derfor sidder foran en skærm store dele af arbejdsdagen, er det vigtigt, at forholdene omkring skrivebordet er ordentligt. Kontoransatte har en tendens til at få skader i både arme, nakke, ryg og skuldre, fordi de får en forkert holdning, når de sidder ved skrivebordet, og derved skader muskler og sener.

Som arbejdsgiver kan man undgå de værste skader ved eksempelvis at installere hæve-sænke skærme til computerne, så skærmen kan sidde i den rette højde til den enkelte person. Ydermere kan hæve-sænke skriveborde aflaste medarbejdernes kroppe, da det giver dem mulighed for at rejse sig op samtidig med at de arbejder. Ved at investere i godt kontorudstyr og ergonomisk korrekte redskaber kan man forebygge skader, og derved undgå flere sygedage og førtidspensionister.