3D print kan sikre en mere bæredygtig produktion
Der er et stort potentiale for 3D print når det kommer til grøn omstilling. Men det kræver fælles standarder, mener DS

3D print kan sikre en mere bæredygtig produktion

Der er et stort potentiale for 3D print når det kommer til grøn omstilling. Men det kræver fælles standarder, mener DS

Del artiklen på

Reduceret brug og spild af materialer, lokal produktion og mindre varelagre. Det er blot nogle af fordelene ved 3D print – eller Additive Manufacturing – som kan sikre reduceret CO2-udledning både ved produktion, transport og lagerbeholdning. Læg dertil fordelen ved færdige produkter, der består af færre komponenter og er mere energieffektive, og ikke mindst muligheden for at anvende både genbrugte og langt mere bæredygtige materialer i produktionen. Det bæredygtige potentiale bliver kun styrket yderligere i takt med, at flere og flere bæredygtige materialer vinder indpas og gør det muligt at printe i fx genanvendeligt plast og 100 procent biobaseret materiale. Skal potentialet på materialesiden for alvor indfries, er der ifølge Dansk AM Hub, imidlertid behov for standarder som et værktøj til at dokumentere og validere bæredygtigheden:   

\r\n

”Opmærksomheden på bæredygtighed i forhold til materialesiden af 3D print bliver større og større. Dels begynder flere og flere materialeleverandører at genbruge materiale af plast- og bioaffald og omdanne det til 3D print filament og dels begynder flere og flere at kigge på at opbygge cirkulære modeller, hvor printet kan genbruges og laves om til nye filament. Jeg tror virkelig, standarder kunne spille en rolle indenfor netop validering af bæredygtigheden ved materialer og dertilhørende processer”, siger Frank Rosengreen Lorenzen, CEO i Dansk AM Hub og tilføjer samtidigt, at 3D print bruger relativ meget strøm, og at det naturligvis i forhold til bæredygtighed derfor har en betydning, om du 3D printer i Danmark med en stor andel af grøn energi, eller om du producerer andetsteds med andre energikilder.

\r\n

Et opgør med brug-og-smid-væk

\r\n

Også hos Force Technology ser man et stort potentiale for Additive Manufacturing – AM – i forhold til den grønne omstilling – bl.a. som et redskab til at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen:

\r\n

”Vi har igennem mange år vænnet os til, at defekte produkter ikke længere repareres, men udskiftes med nye. Det har simpelthen været billigere at smide det defekte ud, end at reparere på det. AM er en af de teknologier, som er i stand til at reparere og levertidsforlænge defekte emner, og samtidigt opnå både en pris og en kvalitet, som er attraktiv. Levetidsforlængelse fremfor nyfremstilling er helt åbenlyst grønt”, siger Michel Honoré, specialist hos Force Technology.

\r\n

Han er desuden enig i, at standarder er et vigtigt værktøj, når det kommer til Additive Manufacturing:

\r\n

”AM er, trods mange ord, stadig nyt. Det indgår ikke nødvendigvis i den mentale værktøjskasse hos de relevante beslutningstagere. Dels er mulighederne med AM ikke alment kendte, dels er den opnåelige kvalitet heller ikke alment kendt: Bliver AM-komponenter lige så gode som traditionelt fremstillede komponenter? Hvordan tester man? Hvad er opnåeligt? Her er standarder et fremragende værktøj til at sikre et fælles sprog og en fælles platform for bedømmelse af egenskaber og kvalitet, siger Michel Honoré.

\r\n

Der findes således allerede i dag en række standarder indenfor 3D-print og Additive Manufacturing, som kan være med til at sikre, at teknologien trygt kan anvendes og dermed udbrede brugen af den. Men hvis endnu flere virksomheder end i dag skal blive bedre til at udnytte fordelene ved teknologien optimalt i deres produktion - særligt i forhold til bæredygtighed, er der brug for standarder, der specifikt adresserer dette.

\r\n

Behov for standarder

\r\n

Behovet for standarder i forhold til 3D print og bæredygtighed er også noget, man er opmærksom på i standardiseringsverdenen. Bl.a. har man i den internationale standardiseringsorganisation ISO nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at adressere dette:  

\r\n

”ISO har oprettet en arbejdsgruppe, der på sigt skal kigge på behovet for standarder i forhold til bæredygtighed og AM. Det kunne fx være standarder for målemetoder, så man kan dokumentere, at der reelt er tale om en grøn effekt og eksempelvis måle CO2-aftrykket i hele værdikæden, så det kan bruges som sammenligningsgrundlag, siger Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard.     

\r\n

Vil du vide mere om hvordan Additive Manufacturing kan bidrage til en mere bæredygtig produktion? Dansk Standard afholder sammen med Force Technology, Grundfos og Dansk AM Hub et webinar om emnet 27. maj. Læs mere og tilmeld dig her: https://www.ds.dk/am-webinar 

\r\n

Alle med interesse for og viden om 3D print kan desuden deltage i arbejdet med at sætte fremtidens standarder på området. Læs mere her:  www.ds.dk/s-858

\r\n

- lb