4 gode råd til at digitalisere, spare tid og opnå konkurrencefordele

4 gode råd til at digitalisere, spare tid og opnå konkurrencefordele

Gør manuelle processer digitale – det sparer tid og giver konkurrencefordele. Sådan lyder det fra Lisbeth Blom, regional manager i Lobster Nordics, og H. Daugaards Group CIO Lars Romsøe. De mener, at mange virksomheder i transport og logistikbranchen kan positionere sig stærkere – og at digitalisering er livsnødvendig

Dataintegration og digitalisering er de vigtigste konkurrenceparametre for virksomheder med store kontaktflader. Det mener regional manager for Lobster Nordics, Lisbeth Blom:

”Dataintegration betyder helt praktisk, at forskellige led i virksomheden og mellem virksomhed og kunder taler sammen uden menneskelig indblanding. IT skal åbne op og involvere kollegaerne i salg, marketing og distribution. Det handler om at gøre den digitale strategi operationel. Og den nemmeste måde at gøre det på, er at identificere manuelle processer og så digitalisere dem.”

Det er Lars Romsøe enig i. Han har iværksat et dataintegrationsprojekt i H. Daugaard, hvor han i januar tiltrådte som Group CIO. Med sig har han 30 års IT-erfaring fra bl.a. T. Hansen Gruppen, FTZ og VELUX.

Vækst og konkurrencefordele

I logistikvirksomheden H. Daugaard ser ledelsen og bestyrelsen et behov for at digitalisere forretningen. Det har de ansat Lars Romsøe til at sikre. H. Daugaard håndterer dagligt mere end 2000 ordrer, og virksomhedens lagerhoteller foretager dagligt mere end 1200 pluk per dag. Transportmæssigt tilbydes kunderne de 3 transportformer vejtransport, skibstransport og jernbanetransport og i alt transporteres der årligt mere end 2.000.000 tons, så der er potentiale i digitalisering.

”Digitalisering ændrer arbejdsgangene uanset om fokus er på at effektivisere ordremodtagelsen eller introduktion af robotteknologi på lageret,” fortæller Lars Romsøe og fortsætter:

”Når en kunde afleverer en ordre hos os, behandles flere vha. manuel indtastning i ordresystemet. Det er omkostningstungt, der er risiko for fejl og derfor digitaliserer vi, hvilket sikrer, at de data kunderne sender til os, er det grundlag vi agerer på. Hurtigt. Derfor kan vi håndtere ændringer i leverancer med helt ned til en times varsel, fordi ordresystem, lagersystem og leverancesystem ’taler’ sammen. Det er en klar fordel for vores kunder – og dermed for os.”

Det er ikke kun IT-afdelingen, der anvender digitaliserings-software. Det anvendes på havneterminalerne, ordre-modtagelse, lager/logistik, salg osv.

”IT-software skal være let at bruge, så flere i virksomheden kan deltage i digitaliseringen,” mener Lisbeth Blom, der har 20 års erfaring i IT-branchen bl.a. fra Oracle. 

Fire gode råd om digitalisering

Mange virksomheder ved, at der er potentiale i at digitalisere sine manuelle processer. Men det kan være svært at komme i gang. Lars Romsøe og Lisbeth Blom har samlet fire enkle råd til virksomheder, der vil digitalisere:

  1. Digitalisering af virksomheden skal være forankret i bestyrelse og ledelse. Digitalisering af arbejdsprocesser kan øge konkurrenceevnen og vil sandsynligvis frigive ressourcer og kompetencer til at fokusere på virksomhedens kerneopgaver.
  2. Identificer manuelle processer og beregn, hvor meget tid der anvendes på de enkelte opgaver. Rutineopgaver, udført af ansatte, er dyrt i forhold til at få softwareprogrammer til at håndtere det. Anvend tiden på det vigtigste og lad software klare rutinerne.
  3. Rekrutter ressourcer som har erfaring med IT og digitalisering. De kan og tør tage de første skridt. Og de kan være med til at lære andre i organisationen at udnytte potentialet og dermed pege på nye og flere opgaver, der kan digitaliseres.
  4. Tjek softwareleverandørers Track Record på kundetilfredshed og tal med flere fra virksomheden. Det er vigtigt, at leverandøren både kan give en skarp introduktion til softwaren og kan sætte sig ind i de praktiske udfordringer, der er i en virksomhed eller branche. Når softwareleverandøren er klar til at hjælpe, er det langt lettere at få virksomhedens ansatte til deltage i digitaliserings-processen. 

- lb