7 ud af 10 virksomheder vil i gang med mobile robotter

7 ud af 10 virksomheder vil i gang med mobile robotter

Der står mobile robotter på budgettet for 2020 og 2021. En ny analyse viser, at 78 procent af lederne i industrien planlægger at optimere intern logistik med selvkørende mobile cobots. I 2024 ventes stort set alle større arbejdspladser at bruge mobile robotter for at sikre en optimeret gennemløbstid og produktivitet

Flowet i forsyningskæden i en virksomhed skal være tiptop. Ellers kan det i værste fald betyde, at konkurrenten løber med ordrerne, fordi leveringstiden dér var kortere og prisen skarpere. Derfor har ledelsen i fremstillingsindustrien stort fokus på design af intern logistik. Et flertal på 75 procent af de adspurgte i en ny analyse er overbeviste om, at mobile robotter betaler sig. De forventer at kunne bruge teknologien til at fjerne spildtid, øge sikkerheden og frigøre medarbejdere fra manuelle transportopgaver til andre opgaver, hvor de skaber større værdi.

Analysen viser dog også, at nogle virksomheder fortsat tøver med at tage mobile robotter i brug, fordi der er nogle mentale barrierer. Årsagen er, mobil robotteknologi åbner helt nye muligheder, der også fordrer en helt ny tankegang omkring logistik. Det gør det svært at bruge gængse beregningsmetoder til at estimere tilbagebetalingstid.

Tvivlen går eksempelvis på, om automatisering af intern logistik kræver ændringer af fabriksindretningen. Der er også overvejelser af, om transportopgaverne er tilstrækkelige store, hyppige og standardiserede til, at det kan svare sig at automatisere dem. Her spiller brugervenlighed og fleksibilitet i de mobile robotter også en rolle i det samlede regnestykke. Desuden er nogle ledere betænkelige ved, om deres medarbejdere kan finde ud af at bruge teknologien.

Fra bemandede trucks til autonome robotter

Hos Whirlpool i Polen har man knækket koden og regnet ud, hvor hurtigt mobile robotter kan tjene sig hjem i deres produktion. Her har man på to forskellige fabrikker erstattet en manuelt betjent truck med mobile robotter.

”Før vi begyndte at bruge de mobile robotter, havde vi specialuddannet personale til at stå for at transportere komponenter på gaffeltrucks og palleløftere. Nu klarer tre MiR-robotter transportopgaverne på vores fabrikker her i Polen. De tjener sig selv hjem inden to år. Ved at gå fra bemandet transport til automatiseret har vi frigjort arbejdskraft, som nu arbejder med produktion frem for logistik”, siger Adam Bakowicz, Process Technology Senior Engineer Industry 4.0, Whirlpool.

Det danske firma MiR er frontløber inden for mobile robotter globalt, både rent teknologisk, sikkerhedsmæssigt og hvad angår markedsandel. Firmaet har indsamlet en lang række erfaringer fra slutbrugere af automatiseret logistik på vidt forskellige arbejdspladser i Europa og USA og Asien.

”Heldigvis er det i al almindelighed sådan, at langt de færreste bekymringer går i opfyldelse. Det er faktisk også tilfældet, når vi taler med slutbrugerne af vores mobile robotter før og efter, de tager dem i brug. Barriererne for optimering af intern logistik er ofte mere mentale end praktiske. Moderne robotter kan indrette sig efter omgivelserne og er enkle at programmere og betjene, men alligevel skal man naturligvis vænne sig til nye teknologier og de forandringer og muligheder, de skaber,” Thomas Visti, CEO, Mobile Industrial Robots.

Analysen af barrierer for barrierer og udfordringer for automatisering i industrien er udført for Mobile Industrial Robots. Hele analysen kan læses her: https://www.mobile-industrial-robots.com/en/report/

117 virksomhedsledere inden for bilindustri, elektronikproduktion, grossistvirksomheder og logistikbranchen har besvaret en undersøgelse, mens yderligere 20 virksomhedsledere fra blandt andet DHL, Toyota, Siemens and Keurig har givet kvalitative interviews. Her giver en interviewpersonerne ord på den positive forandring, robotteknologi kan skabe på arbejdspladser:

“Ideelt set skal arbejdsfordelingen mellem mennesker og robotter være sådan, at vi mennesker bruger vores hjernekapacitet på komplekse og tilfredsstillende opgaver, mens robotter klarer de anstrengende og kedelige opgaver”

Analysen konkluderer, at automatisering af forsyningskæden og den interne logistik kan befinde sig på vidt forskellige niveauer. Med testen her kan produktionsvirksomheder teste sin egen virksomheds modenhedsniveau.

- lb