Aarhus understøtter digital drift af kommunens ejendomme
Foto: Morten Holmboe

Aarhus understøtter digital drift af kommunens ejendomme

Et nyt it-samarbejde skal løfte Aarhus kommunes mål om at skabe et mere sammenhængende og effektivt miljø omkring håndteringen af ejendomsområdet. Til det formål har Aarhus Kommune valgt et Facility Management-system, der leveres af KMD i partnerskab med MainManager Danmark

Der er mange kvadratmeter at håndtere, når Aarhus Kommune kigger på sin samlede ejendomsportefølje på tværs af bygninger, der bl.a. indeholder skoler, institutioner, kontorer, værksteder og beboelse. Ejendomsområdet står derfor højt på den politiske dagsorden hos Aarhus Kommune, som har valgt at gå forrest ved at lade ny teknologi understøtte den daglige drift.

Kommunens mål er, at de mange afdelinger med ansvaret for bygningsdrift, vedligehold og service til hverdag arbejder i et effektivt og sammenhængende system på ejendomsområdet. Det skal løfte den samlede Facility Management ved hjælp af en digital løsning, der skal håndtere de fysiske rammer på ejendomsområdet.

"Det er Aarhus Kommunes ambition at drive et effektivt og sammenhængende facility-miljø. Vi har valgt en it-løsning, der scorer højt i vores vurdering af funktionalitet, og som kan bidrage til vores rejse på Facility Management-området," siger Anne Lagerberg, der er funktionsleder ved Aarhus Kommune Teknik og Miljø, Ejendomme.

Aarhus Kommune har til det formål valgt et Facility Management-system, der leveres af KMD i partnerskab med MainManager Danmark. Partnerskabet skal i 2019 levere Facility Management-systemet KMD Opus MainManager, som administrerer de aktiviteter, der skal understøttes ved styringen af en større ejendomsportefølje.

Optimere og dokumentere

Aarhus Kommune har desuden lagt vægt på at optimere og dokumentere styringen af omfattende facility-services samt drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som udføres dagligt. Det gælder også håndteringen af den nuværende og kommende store mængde digitale dokumentation på de enkelte ejendomme.

"KMD Opus MainManager skal både være brugervenligt, optimere driften og styre information og omkostninger effektivt. Systemet gør det nemt for Aarhus Kommune at håndtere fx dokumentation, helpdesk, energistyring, rengøring, servicekontrakter og space management. Faktisk kan kommunen i systemet styre sine ejendomme helt fra det overordnede niveau og ned til det enkelte rum i en specifik bygning. KMD Opus MainManager giver en visuel præsentation af data og information, og brugeren kan nemt analysere og evaluere information og data på tværs af porteføljen," forklarer Peter Vestergaard, Lead Product Manager i KMD.

KMD Opus MainManager leveres i en ny og mere brugervenlig brugergrænseflade, hvilket er en af grundene til Aarhus Kommunes valg af systemet.

"Vi har valgt løsningen fra KMD og MainManager ud fra det kriterium, at løsningen er meget brugervenlig og tilgodeser vores behov for at tilbyde vores store kreds af brugere en løsning, der er nemt tilgængelig," siger funktionsleder Anne Lagerberg.

Den nye Facility Management-løsning KMD Opus MainManager bygger på fire grundlæggende funktioner:

  • Bygningsarkivet, som samler alle bygninger på ét sted og dermed gør hele ejendomsporteføljen let tilgængelig.
  • Drifts- og vedligeholdelsesmodulet, som effektivt styrer information og omkostninger i forbindelse med drift og vedligeholdelse af ejendommene.
  • Helpdesk-modulet, som med sin dashboard-funktion giver overblik over alle problemer og indmeldinger, der registreres i det daglige.
  • Økonomimodulet, som giver et fuldt overblik over ejendomsporteføljen og omkostninger til enkelte aktiver.

- lb