Aldersmæssig diversitet skaber innovation i virksomheden

Aldersmæssig diversitet skaber innovation i virksomheden

Der er ingen tvivl om, at diversitet blandt medarbejderne er en styrke for virksomheder. Det skyldes formentlig en erkendelse af, at diversitet skaber nye ideer og tanker, som fører til innovation. Man taler mest om diversitet inden for køn, kultur eller etnicitet, men der findes ét område mere, som virksomheder er nødt til at fokusere på: Diversiteten mellem generationerne

Kommentar Af Sherif Seddik, Senior Vice President, Citrix

Det er let at forstå, at fokus som udgangspunkt falder på den unge generation, når virksomheder skal finde løsningen på manglen på kvalificeret arbejdskraft: Udover en udbredt tendens i både medier og populærkultur til at fokusere på netop ungdommen, giver unge mennesker altid en indsprøjtning af nye tanker til en arbejdsplads – også selv om det kan koste tid og penge at integrere ideerne i virksomhedskulturen.

I dag er der generelt stor fokus på at integrere unge i virksomhedernes arbejdsstyrke. Alligevel stiger alderen på arbejdsstyrken i mange lande. Vi lever længere, og det øger vores effektive alder på arbejdsmarkedet. Det gælder både for Europa, USA og Japan. Så det er vigtigt, at virksomheder forbereder sig på et større spænd inden for aldersfordelingen og generationerne på arbejdspladsen.

Generation Y og Z kan noget på internettet og sociale medier, som de ældre generationer næppe kan indhente. Til gengæld har de foregående generationer mange års arbejdserfaring. De har langvarige forbindelser til kunder og partnere, og de har ofte udviklet evner inden for ledelse undervejs. Mange af de erfarne medarbejdere har også tilegnet sig nogle digitale kundskaber, så man skal ikke automatisk dømme dem ude af det digitale univers på baggrund af alder. Så virksomheder, der også vil have en blomstrende forretning i fremtiden, skal i høj grad tage generationsforskellene til sig og glæde sig over en stor aldersfordeling i virksomheden i stedet for kun at fokusere på de yngste medarbejdere.

Det kræver arbejde og tid at udvikle en virksomhedskultur, der understøtter et bredt, aldersmæssigt spænd i arbejdsstyrken. Det er samtidig vigtigt, at alle forretningsenheder er med i processen – fra ledelse på C-niveau til HR og IT. Man skal udvikle en fælles strategi om at understøtte generationsforskelle – og den strategi kommunikerer man ud til alle medarbejdere i virksomheden. Når dette vigtige signal er sendt, kan virksomheden med en række tiltag understøtte en arbejdsstyrke med store aldersforskelle.

Gentænk ansættelsesprocessen: Virksomheder er nødt til at ændre deres strategi for at finde nye medarbejdere. De bør lave en målsætning om at tiltrække bredt aldersmæssigt. Det kræver, at de tilpasser deres arbejdsgange og processer og sammensætter jobopslag, der tiltrækker ansøgere i alle aldre.

Lav en strategi for uddannelse og træning: Det er et plus, hvis medarbejdere bliver ved med at lære nyt. Sørg for at udvikle uddannelsesforløb og træning, der passer ind i en travl hverdag og som kan bruges til løbende at holde alle aldersgrupper i arbejdsstyrken opdateret.

Lav teambuilding rettet mod flere generationer: I afdelinger og teams med stor aldersforskel blandt medarbejderne kan det være med til at skabe større forståelse for de andres handlinger og verdenssyn.

Skab større fleksibilitet på arbejdspladsen: Uanset alder kan medarbejderne få stor glæde af muligheden for at arbejde fleksibelt. Det giver dem større mulighed for at få deres arbejdsliv til at gå op med deres familie, fritid og sociale liv. Ved at skabe en fleksibel arbejdsplads, hvor medarbejderne kan arbejde hjemmefra eller har frihed til at tilrettelægge, bliver arbejdspladsen langt mere attraktiv for en gruppe medarbejdere med stor aldersspredning. Som erfaringerne fra corona-krisen viser, kan det være direkte uvurderligt for virksomheden og for medarbejderne, at der er mulighed for at arbejde hjemmefra.

Opdater arbejdspladserne: Et stigende antal af forretningsrelaterede opgaver er drevet eller understøttet af digitale teknologier. Det er vigtigt, at virksomheder sørger for, at hver enkelt medarbejder har et velfungerende arbejdsområde, der giver nem og hurtig adgang til de programmer, apps og it-services, som medarbejderne skal bruge for at arbejde effektivt. Det giver en god brugeroplevelse og glade medarbejdere. 

Virksomhederne er nødt til at opdatere arbejdspladserne – både fysisk og teknisk – for at imødekomme en arbejdsstyrke, der består af blandede aldersgrupper. Tidens udfordringer – som manglende kvalificeret arbejdskraft – bliver ikke løst at én generation.

En bedre brugeroplevelse og en arbejdsplads, der passer til medarbejdernes præferencer, er essentiel for virksomheder, der fortsat ønsker at være konkurrencedygtige. Krigen om de største talenter er kun lige begyndt, og vinderne bliver de af jeres virksomheder, som lykkes med at tilpasse jeres arbejdspladser – uanset jobfunktion – til at fungere for forskellige generationer. Det giver diversitet og grobund for innovation og udvikling.