Blockchain kan øge sikkerheden af trådløse netværk
Pietro Danzi, ph.d-studerende på AAU. Foto: AAU

Blockchain kan øge sikkerheden af trådløse netværk

Blockchain kan være nøglen til sikker, effektiv og pålidelig datakommunikation i trådløse netværk som smart grid og IoT. Det viser nye forskningsresultater fra Aalborg Universitet

En nyligt afsluttet ph.d.-afhandling på Aalborg Universitet (AAU) opstiller som en af de første i verden en række anbefalinger til standardprotokoller for datakommunikation, der vil gøre det muligt at anvende blockchain i trådløse netværk. Det vil gøre eksempelvis lokale WiFi-netværk, mobilnetværk og IoT-netværk langt mere effektive, pålidelige og sikre, da risikoen for nedbrud, cyberangreb og fejl minimeres markant.

Blockchain-teknologien kan sikre, at de data, der transmitteres – eksempelvis sensordata, mikrobetalinger eller kommandoer fra et kontrolsystem – er ægte og kommer fra den rigtige afsender, hvilket giver data i netværkene en langt højere grad af troværdighed, end det er tilfældet i dag

De nye protokoller er allerede ved at blive omsat til forbrugerrettede produkter i en tysk virksomhed, der arbejder mod at opbygge et intelligent energisystem baseret på blockchain.

Blockchain sikrer pålidelig overførsel af data

Hvor traditionel dataoverførsel går igennem et netværk af computere forbundet med en eller flere centrale servere, består et IoT-netværk eller smart grid af et utal af forskellige enheder, som kommunikerer trådløst på kryds og tværs. Derfor er netop blockchain-teknologien oplagt at anvende til sikker datakommunikation i sådanne trådløse netværk, da den fungerer decentralt og muliggør sikker og pålidelig overførsel af data direkte fra en enhed til en anden – såkaldt peer to peer-overførsel, forklarer Pietro Danzi, der står bag ph.d.-projektet på AAU’s Institut for Elektroniske Systemer.

- Udfordringen er, at der på nuværende tidspunkt ikke findes standardprotokoller for, hvordan datakommunikationen i blockchain-baserede trådløse netværk skal finde sted. Det betyder, at virksomheder, der ønsker at gøre brug af blockchain for at øge sikkerheden og troværdigheden af deres netværk, enten støder panden mod en mur, fordi de simpelthen mangler teknologi til at føre deres ideer ud i livet, eller også forsøger de at skabe deres egne kommunikationsprotokoller, siger Pietro Danzi

Testsystem giver standardprotokolle

I løbet af sit ph.d.-projekt har Pietro Danzi bidraget til udvikling af et testsystem, hvor blockchain integreres med et trådløst netværk i et intelligent energisystem – et såkaldt smart grid – hvor blockchain anvendes til udveksling af data og handel med energi mellem de enkelte enheder i netværket, herunder elmålere, smart husholdningselektronik, energiproducenter som solceller og vindmøller samt kontrol- og afregningssystemer fra el-distributører.

På baggrund heraf har Pietro Danzi udformet computermodeller af datatrafikken i systemet og anvendt dem til at formulere en række anbefalinger om, hvordan standardprotokoller for denne type datakommunikation bør opstilles.

Ifølge en af verdens førende forskere inden for trådløs kommunikation, professor Petar Popovski fra Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, kan anbefalingerne vise sig at være et vendepunkt for bredere anvendelse af blockchain-teknologien – og dermed også højere sikkerhed i de trådløse netværk, der udgør livsnerven i det digitale samfund.

- Blockchain tilfører et lag af tillid, sikkerhed og pålidelighed til denne type digitale teknologier, som vil kunne booste nye løsninger baseret på eksempelvis handel med sensordata. Vores forskningsgruppe, som Pietro har været en del af, har været blandt de første til at formulere en løsning på de kommunikationsudfordringer, der er i de nye typer trådløse netværk, siger Petar Popovski.

Sikker udveksling af energidata

Pietro Danzi arbejder nu i den tyske blockchain-virksomhed Energy Web Foundation, hvor målet er at bringe anbefalingerne i kommerciel anvendelse. Her arbejder han på at opbygge et smart grid-økosystem, der ved hjælp af blockchain-teknologien kan forbinde et stort antal forbrugsenheder med elnettet, eldistributører og elproducenter.

- Et blockchain-baseret elnet, som det, vi er i gang med at udvikle, vil eksempelvis gøre det muligt at give forbrugerne garanti for, at den grønne energi, de betaler for, reelt er grøn, og endda vise, hvor den er produceret. Det vil også gøre det muligt for elmålerne i private hjem at forhandle direkte med elselskabernes computere for at opnå de billigste elpriser, siger Pietro Danzi.

Ud over anvendelsen inden for energiområdet forudser Pietro Danzi, at blockchain kan komme til spille en nøglerolle i IoT-netværk, hvor maskiner i et produktionssystem selv vil kunne tage beslutning om, hvordan processer skal optimeres for at generere bedre produkter eller kortere produktionstid. Private forbrugere vil kunne støde på teknologien i forskellige former for deleøkonomi, hvor elektroniske enheder, herunder delebiler eller cykler, kan blive i stand til selv at godkende en brugers betaling.

- lb