CO2-udledning pr. databit bør være målestok for grønne netværk

CO2-udledning pr. databit bør være målestok for grønne netværk

Fra d. 31. oktober til d. 12. november er verdens øjne rettet mod COP 26 i Glasgow, hvor deltagere fra hele kloden vil diskutere håndteringen af verdens kollektive klimaudfordringer

Kommentar af Xukun Ji, Vice President for Public Affairs, Communication og Sustainability hos Huawei Danmark

Ifølge den globale teleanalysevirksomhed Informa Tech, vil datatrafikken fra forbrugerelektronik og bredbånd alene vokse med 29% år for år i perioden 2018 til 2024. I 2024 vil det samlede dataforbrug for disse trafikkilder nå 5,8 mio. petabytes data. Det svarer til, at hver eneste person på hele planeten, spæd som gammel, uploader 6800 billeder hver dag.

Og netop derfor har Informations- og Kommunikationsteknologiindustrien (IKT-industrien) en helt særlig forpligtelse til at gøre digitale teknologier og netværk grønnere; ifølge ITU, den Internationale Telekommunikationsunion, skal IKT-industrien nedbringe sin CO2-udledning med 45% ind til 2030 for at kunne overholde Parisaftalen fra 2015.

Huawei er allerede i fuld gang med at nedbringe sit samlede energiforbrug. Men et andet og lige så væsentlig greb er at sørge for, at den energi, der bruges på digitale services, også bruges så præcist og effektivt som muligt. Allerede i 2016 gik den globale mobilsektor nemlig sammen om at blive den første industrivertikal til at binde sig til FN´s Verdensmål, som bl.a. fremmer klima-rettede handlinger og ansvarligt forbrug. Her har Huawei også tilsluttet sig principperne i UN Global Compact, som fremmer virksomheders bestræbelser på at nå Verdensmålene.

Som udstyrsleverandør til netværk er ét af de spørgsmål, der har optaget Huawei en del, hvordan man kan sammenligne energiforbrug i netværk én til én. For kun ved at måle effektiviteten lige op kan man sammenligne og lave konstruktive forbedringer med henblik på at skåne miljøet.

The European Telecommunications Standards Institute, ETSI, har her udviklet en universel måleenhed, det vil gøre det muligt at lave sådanne sammenligninger. Den kaldes Mobile Network Data Energy Effeciency (MNDEE), og er udtrykt i den mængde af energi, der bruges til at sende en bit data via et netværk (bit/joule) over en bestemt tidsperiode (minimum en uge, en måned eller et år).

Tager man denne måleenhed et skridt videre, vil man kunne skabe et standardiseret energiforbrugsindeks til netværk, der: 

  • Tager højde for det samlede elektricitetsforbrug fra alle IKT-enheder
  • Dækker over en lang tidsperiode for et større sammenligningsgrundlag
  • Dækker over den samlede mængde digitale services for tidsperioden, målt i bytes
  • Reflekterer effekten af at bruge vedvarende energi til digitale services i perioden, målt i antallet af bytes, der dækkes fra den vedvarende energi
  • Reflekterer den positive indvirkning, som brug af bæredygtig energi og bæredygtigt højeffektivt udstyr har på den samlede mængde energi, der bruges på sende data gennem netværket

Hos Huawei kalder vi et sådan index et Network Carbon Intensity index (NCI). Et sådant indeks vil kunne bruges til at sammenligne energiforbruget i samme typer af netværk hos forskellige operatører, der operer inden for det samme geografiske område eller det samme net. Det vil desuden også være et værdifuldt værktøj til benchmarking over tid for en enkelt operatør.

I en verden, der bliver mere digitaliseret, og hvor dataforbruget vokser, er en fælles målestandard for energiforbrug pr. byte i hvert fald et skridt på vejen til at skabe en verden, hvor grøn energi driver en større del af dataforbruget.