Commentor satser på det offentlige marked

Commentor satser på det offentlige marked

Udviklingshuset Commentor har over de seneste to år øget antallet af offentlige kunder markant. Stigningen ser ud til at fortsætte fremadrettet, da IT-virksomheden netop er blevet en del af en større rammeaftale fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

Det danske udviklingshus Commentor øgede i 2018 omsætningen med 17 procent. En stor del af sidste års omsætning stammer fra offentlige styrelser og organisationer, som i stigende omfang udgør Commentors kunder. De sidste to år er antallet af IT-virksomhedens offentlige kunder nemlig steget fra 2 til 20 procent af porteføljen.

Og netop på grund Commentors vækst i antallet af offentlige kunder og erfaringerne herfra blev udviklingshuset for nyligt tildelt rammeaftalen med navnet 02.18 It-løsninger, der uddeles af Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

- Den offentlige sektor bliver i stigende grad digitaliseret, og staten, regionerne og kommunerne brugte i 2017 hele 13,4 mia. kroner på nye IT-løsninger. Det er derfor et stort marked, vi er en del af, og hvor vi med den nye rammeaftale ser et fortsat øget vækstpotentiale i fremtiden, siger COO hos Commentor, Jesper Dan Christiansen.

SKI valgte tilbage i 2016 at bryde med deres hidtidige aftaleform for IT-løsninger og projekter, som bestod af 17 delaftaler, der i stedet blev samlet i en pulje med navnet 02.18, som Commentor nu er blevet en del af. Jesper Dan Christiansen ser positivt på omlægningen af aftalesystemet, som han mener har åbnet døren for mere specialiserede IT-leverandører som Commentor:

- Det tidligere delaftalesystem rummede brede produktkategorier som ESDH, CMS og e-learning, og det lagde meget op til standardløsninger. Med den nye aftale og omlægningen er man derfor gået fra en meget produktorienteret rammeaftale til at fokusere mere på de enkelte styrelser og organisationers vidt forskellige behov, hvilket - efter vores opfattelse – er noget, det offentlige marked har skreget på, siger han og fortsætter:

- Den nye aftale lægger mere op til specialudviklede applikationer, der tilpasses kundens forretningsgange, men rammeaftalen understøtter desuden stadig standardløsninger. Det har blandt andet åbnet op for leverandører som os selv, der leverer specialiserede og kundetilpassede digitaliseringssystemer.

Ifølge Jesper Dan Christiansen går SKI’s satsning på mere fleksible aftalesystemer godt i spænd med de offentlige organisationers stigende brug af agile udviklingsmetoder:

- Før skulle man passe kundens behov ned i en delaftale, hvilket ofte krævede en up front kravspecifikation, der tog udgangspunkt i vandfaldsmodellen. Den nye aftale ligger i højere grad op til mere agile og eksplorative udviklingsmetoder, som primært er behovsdrevet. Det giver os som IT-leverandør mulighed for at være mere åbne om den løsning, vi skal levere, hvilket vi synes, er positivt.

Commentor er én ud af 60 IT-leverandører, som SKI har indlemmet i rammeaftalen 02.18 It-løsninger og projekter, der vurderes at løbe op i en samlet værdi på 600 mio. kroner.

- lb