Danmark er verdens hurtigst voksende robotnation

Danmark er verdens hurtigst voksende robotnation

Danmark har på få år udviklet sig til at være verdens hurtigst voksende robotnation inden for industrirobotter, målt på eksport. Det viser en ny analyse, der sammenligner den danske robotindustri med verdens øvrige førende robotproducerende lande. Fra 2014 til 2018 er Danmarks eksport af industrirobotter seksdoblet – ingen andre lande i verden kommer i nærheden af de vækstrater. Danmarks roboteksport er nu større end lande som USA, Sverige og Holland

En netop offentliggjort analyse undersøger den samlede eksport af industrirobotter på tværs af verdens ni førende robotnationer. Analysen sammenligner Danmarks eksport med lande som Sydkorea, Japan, USA, Tyskland, Holland, Sverige, og viser, at Danmarks eksportvækst langt overgår de øvrige robotnationer.

I perioden fra 2014 til 2018 er Danmarks eksport af industrirobotter seksdoblet, og den danske roboteksport er nu på niveau med Kinas og højere end nationer som USA, Sverige og Holland. Danmarks eksplosive vækst forklares med Danmarks unikke og specialiserede styrkeposition inden for såkaldte kollaborative robotter. Ifølge rapporten forudser de globale vækstprognoser, at markedet for denne type robotter vil vokse op til omkring 79 mia. kroner i 2027.

  • Vi oplever meget stor efterspørgsel på vores robotter fra hele verden, og imens andre lande har store hjemmemarkeder, er Danmark afhængig af at eksportere til udlandet. Vi forventer efterspørgslen vil fortsætte med at stige markant i de kommende år, så den vigtigste opgave for både virksomheder og politikere er at sikre fortsat adgang til kvalificeret arbejdskraft og øge ambitionerne for forskning i international klasse, hvis vi skal følge med udviklingen, siger Jürgen von Hollen, President hos Universal Robots.

Den opgave tager Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel gerne på sig:

  • Det væksteventyr, som robotbranchen på Fyn er i gang med, er hele Danmarks væksteventyr. Derfor skal vi som politikere – både lokalt og fra Christiansborg – arbejde benhårdt på, at robotbranchen kan skaffe de nødvendige medarbejdere. Vi skal have flere unge ind i techfagene, og vi skal særligt have de unge kvinder med, siger Peter Rahbæk Juel.

Førende inden for forskning
Ser man på den danske robotforskning og viden, som kan omsættes til innovative, kommercielle robot-løsninger, så har Danmark også her taget kvantespring de seneste år. Det er særligt Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, der har investeret i robotforskning. Siden 2013 er antallet af videnskabelige artikler nær firdoblet, og i 2018 blev der for første gang publiceret flere videnskabelige forskningsartikler fra Danmark end fra Sverige og Holland. Det sker samtidig med, at der i stigende grad refereres til danske forskningsartikler indenfor robotområdet:

  • SDU har investeret trecifrede millionbeløb i robotforskningen, og har dermed i mere end 30 år bidraget afgørende til udviklingen af robotteknologi i Danmark og til dansk eksport af robotudstyr. Udover at være en succes for erhvervsliv og beskæftigelse, har satsningen betydet, at vi også er internationalt førende indenfor robotteknologi. Men skal dansk robotindustri bevare konkurrencekraften i forhold til de øvrige robotnationer, er der behov for, at vi fortsat investerer massivt i forskning og innovation, siger Henrik Dam, rektor på Syddansk Universitet

Analysen viser videre, at netop samarbejdet mellem robotvirksomheder og de danske vidensinstitutioner er afgørende for, at Danmark hjemtager forsknings- og udviklingsmidler fra EU’s rammeprogram Horizon 2020, der bidrager til at styrke Danmarks innovationsevne på robotområdet. Siden 2014 er der sammenlagt hjemtaget knap en halv milliard kroner i forsknings- og udviklingsmidler fra Horizon 2020.

Nøgletal for robotindustrien

I dag er mere end 8.500 fuldtidsansatte beskæftigede i den danske robotindustri med en samlet omsætning på 18 mia. kroner, hvoraf eksporten udgør ca. 60 procent. Eksporten af robotteknologi forventes at vokse til mellem 25-30 mia. kroner i 2025. Danmark står i dag for mere end halvdelen af eksporten på markedet for kollaborative robotter (Damvad Analytics, 2019).

Fakta om analysen

Analysen er udarbejdet af IRIS Group på vegne af partnerne i Robotics Alliance som et led i arbejdet med at skabe en samlet national klynge for robot- og droneteknologi og finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

- lb