Danmark i front med kunstig intelligens

Danmark i front med kunstig intelligens

Regeringens ambition er, at Danmark inden 2025 skal være blandt de førende lande i verden til at anvende kunstig intelligens

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Regeringen er i sin nye strategi om ”Digitalisering i verdensklasse” meget bevidst om de potentialer, der rummes i udvikling og udnyttelse af kunstig intelligens.

Der peges blandt andet på, at kunstig intelligens kan bruges til at understøtte læger med at diagnosticere sygdomme og dermed opspore sygdomsudvikling tidligt med henblik på forebyggelse.

Kunstig intelligens anvendes i dag allerede flere steder i den private sektor, men det er især store internationale firmaer, der anvender teknologierne.

Omvendt anvendes kunstig intelligens kun i enkelte offentlige myndigheder og på afgrænsede områder. 

Bedre diagnosticering

På baggrund af den markante teknologiske udvikling nedsatte regeringen i maj 2017 Disruptionrå­det med fokus på mulighederne i nye teknologier og kunstig intelligens, og hvordan vi kan sikre, at gevinsterne kommer alle til gavn.

Ifølge regeringens strategi kan kunstig intelligens forbedre og effektivisere den borgernære service med blandt andet hurtigere og bedre diagnosticering, forebyggelse og behandling af kræft.

Mere præcis forudsigelse af risiko for indlæggelse, forudsigelse af oversvømmelser ved skybrud og styring af afløbssystemer til vandafledning.

I denne tid peges der også meget aktuelt på ”en mere fokuseret og risikobaseret kontrolindsats til eksempelvis kontrol for snyd med selskabsskat”. 

Etiske principper

For at nå i mål vil regeringen udarbejde en national strategi for kunstig intelligens på tværs af den offentlige og private sektor.

Strategiens fokus vil være at sikre danske virksomheder og offentlige myndigheder de bedste rammer for at udnytte mulighederne i kunstig intelligens. Samtidig skal den op­stille klare etiske principper for anvendelsen af kunstig intelligens i Danmark.

Konkrete indsatser for kunstig intelligens

Dansk sprogteknologi i verdensklasse

Talegenkendelse og sprogforståelse gør det muligt at understøtte forskellige former for opgaver.

Det gælder beslutningsstøtte ved sagsbehandling af miljøgodkendelser, gennemgang af årsregnskaber og revisionserklæringer, klagesager, support- og akutopkald, mailsvar mv. En betydelig barriere for effektiv anvendelse af talegenkendelse og sprogforståelse på dansk er, at Danmark er et lille sprog­område.

Derfor igangsættes opbygningen af en sprogressource på dansk, der sættes til fri afbenyttelse, så leverandørerne har en fælles sprogressource af høj kvalitet, der giver dem mulighed for at udvikle gode løsninger inden for talegenkendelse og sprogforståelse med et højt præcisionsniveau.

Signaturprojekter skal give konkrete erfaringer

For hurtigst muligt at opbygge konkrete og praktiske erfaringer med anvendelse af kunstig intelligens i den offentlige sektor igangsættes en række signaturprojekter.

Projekterne skal igangsættes på om­råder, hvor der vurderes at være et potentiale for at øge kvalitet og produktivitet i de offentlige kerne­opgaver ved hjælp af kunstig intelligens, men hvor der på nuværende tidspunkt er for få konkrete erfaringer.

Signaturprojekterne finansieres af ”Investeringsfonden for nye teknologier og digitale vel­færdsløsninger”.