Danske virksomheder er bagud med den digitale transformation

Danske virksomheder er bagud med den digitale transformation

Kun én procent af danske virksomheder er digitale frontløbere. Til sammenligning er det i Sverige hele seks procent af virksomhederne, der kan påtage sig denne titel. Det viser en global undersøgelse fra Dell EMC, der kortlægger hvor digitale virksomhederne er. Undersøgelsen er lavet på baggrund af svar fra 4.600 ledere i mellemstore og store virksomheder fra 42 forskellige lande – herunder Danmark, Norge og Sverige

Undersøgelsen deler virksomhederne op i fem kategorier: Digitale efternølere, digitale efterfølgere, digitale evaluatorer, digitale adaptere og digitale frontløbere. Den viser, at over halvdelen af de danske virksomheder (52 procent) bliver kategoriseret som de mindst digitale virksomheder. Faktisk er det hele 16 procent af virksomhederne, der ikke har nogen plan for digital transformation. I Norge er det kun 8 procent og i Sverige 9 procent.´

“Tallene taler sit tydelige sprog. Danske virksomheder er ikke lige så langt fremme med den digitale transformation, som vi måske gik og troede. Både Sverige og Norge har langt flere virksomheder, der allerede har omfavnet den digitale virkelighed. Det kunne blive et stort konkurrencemæssigt problem, at vi halter bagefter vores skandinaviske naboer,” fortæller Ulrik Kjeldgaard, adm. direktør hos Dell EMC Danmark, og fortsætter:

“Over halvdelen af danske virksomheder har enten ikke en plan for digital transformation eller har allokeret meget få investeringer til området. Så hvis danske virksomheder ikke skal sakke agterud i en globaliseret verden, bliver de nødt til at tænke digitalt. Det er et vilkår i en tid, hvor konkurrencen i stigende grad er global.”

Store forhindringer i sigte

En anden af undersøgelsens måske overraskende resultater er, at hele 88 procent af de danske virksomheder står over for en række store forhindringer, før de når i mål med den digitale transformation.

Ifølge virksomhedslederne er den største forhindring databeskyttelse og cybersikkerhed (40 procent). Desuden er manglende budgetter og ressourcer (30 procent) et problem. Endelig svarer ca. hver fjerde (26 procent), at mangel på intern ekspertise er en hindring for digital transformation.

Undersøgelsen fokuserer ikke kun på forhindringer, men også på hvilke bekymringer toplederne har. Her viser tallene, at den største bekymring for virksomhederne i dag er konstant ændrede kundeforventninger (66 procent).

“Databeskyttelse, cybersikkerhed og kundernes forventning hænger sammen. Kunderne forventer i dag, at de kan stole på deres leverandører og samhandelspartnere – ikke kun omkring pris og produkt men også i forhold til databeskyttelse og cybersikkerhed. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne tager kundernes forventning seriøst,” påpeger Ulrik Kjeldgaard.

Ønsker at transformere

Til trods for bekymringer og forhindringer viser undersøgelsen, at de danske virksomhedsledere gerne vil være lige så digitale som deres nordiske kollegaer. 66 procent har nemlig svaret, at digital transformation skal være mere gennemgående i deres organisation, mens hele 90 procent svarer, at de investerer i teknologi, der skal gøre virksomheden digital.

“Selvom virksomhederne ser mange forhindringer, så ser de samtidig løsninger. F.eks. viser undersøgelsen, at 51 procent af alle virksomheder vil investere i cybersikkerhed over de næste tre år. Desuden deler næsten halvdelen (43 procent) af virksomhederne viden på tværs af afdelinger – blandt andet ved at give it-ledelsen salgskompetencer og salgsledelsen it-kompetencer. Og det er danske virksomheder faktisk bedst til i Norden. Så generelt tager de danske virksomheder en række skridt i den rigtige retning. Det går tilsyneladende bare ikke lige så hurtigt som i Norge og Sverige,” slutter Ulrik Kjeldgaard.

- lb