Danske virksomheder tester AI, men svenskerne er bedst til at bruge det

Danske virksomheder tester AI, men svenskerne er bedst til at bruge det

42 pct. af de danske virksomheder tester AI, mens andre 32 pct. har taget teknologien i brug. Det viser en ny stor europæisk undersøgelse foretaget blandt 2.100 it-beslutningstagere. Især produktionsvirksomheder er langt fremme, men Danmark halter dog efter Sverige, når det kommer til at anvende AI i praksis

AI-teknologi, også kendt som kunstig intelligens, er på fremmarch, og flere end fire ud af ti danske virksomheder tester netop nu AI. Det fremgår af en stor europæisk undersøgelse foretaget blandt 2.100 it-beslutningstagere i europæiske virksomheder, heriblandt 150 i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af analysefirmaet Research in Action på vegne af datacenteroperatøren Interxion.

I undersøgelsen svarer danske virksomheder bl.a. på, hvor langt de er med deres AI-implementering. Og her svarer 32 pct. af de adspurgte, at de anvender AI, mens 42 pct. er i gang med at teste. Til sammenligning er tallene hhv. 53 og 30 pct. i Sverige, som er længst fremme med AI blandt de otte europæiske lande i undersøgelsen.

"Hvad angår AI er danske virksomheder er godt med, men mange er fortsat på teststadiet, mens vores svenske naboer er længst i hele Europa ift. at anvende AI. Der er ingen tvivl om, at AI, IoT og machine learning er områder, som vi vil se endnu mere til i fremtiden i takt med, at 5G implementeres. AI kræver netop en infrastruktur, der kan håndtere de store datamængder både på netværks- og infrastruktursiden som fx det fysiske datacenter," siger Peder Bank, nordisk direktør i Interxion, der driver to datacentre i Danmark og i alt 267 globalt.

Produktionsvirksomheder er længst fremme

Ser man på de 150 danske og 150 svenske virksomheder i undersøgelsen, er det især produktionsvirksomheder, der har taget AI i brug. Hele 57 pct. anvender således AI på et eller flere områder, men det overrasker ikke Peder Bank:

"Automatisering og digitalisering hænger uløseligt sammen, så det er ikke overraskende, at produktionsvirksomheder, der var nogle af de første til at automatisere, nu også er dem, der er længst fremme ift. at indtænke AI i deres produktion," siger han.

I den anden ende af skalaen tester kun 8,3 pct. af de danske og svenske NGO'er og offentlige virksomheder AI.

Adspurgt om hvilket behov AI skal løse, svarer 49 pct. af danske virksomheder, at de vil anvende AI til at understøtte menneskelige beslutninger, mens 25 pct. vil bruge det i et mere autonomt, men dog monitoreret system.

Danske virksomheder mangler AI-kompetencer

Undersøgelsen viser også, at næsten alle danske virksomheder mangler kompetencer til at implementere AI. Knap halvdelen af de adspurgte (48,5 pct.) svarer, at de vil implementere AI-løsninger via eksterne aktører, herunder systemintegratorer. 43,3 pct. peger på de globale cloud-leverandører som fx AWS, Google og Microsoft, mens kun 1,5 pct. regner med at implementere AI-løsninger in-house i Danmark. 6,7 pct. vil bruge eksterne konsulenter.

Til spørgsmålet om de største strategiske forhindringer ift. at implementere AI peger 92,7 pct. af de danske virksomheder på manglende teknisk ekspertise internt i virksomheden som en af de vigtigste faktorer, mens 54,0 pct. også fremhæver usikkerhed omkring omkostninger og uklar ROI. Samme billede tegner sig i Sverige.

"Jeg bider især mærke i den høje andel af danske og svenske virksomheder, der peger på systemintegratorer som værende dem, der skal hjælpe virksomhederne med at implementere deres AI-løsninger, mens man i andre europæiske lande peger på de store globale clouds eller interne ressourcer. Det viser, at danske virksomheder overordnet set har en meget høj grad af tillid til deres lokale it-leverandører, når der skal implementeres ny teknologi," siger Peder Bank.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af analysefirmaet Research in Action på vegne af datacenteroperatøren Interxion: A Digital Realty Company. Undersøgelsen er foretaget blandt 500 virksomheder i Storbritannien, 500 i Tyskland, 250 i Frankrig, 250 i Holland samt 150 i Danmark, 150 i Schweiz, 150 i Sverige og 150 i Østrig. 

- lb