Danskerne dropper skrivebordet

Danskerne dropper skrivebordet

En ny undersøgelse viser, at danske medarbejdere i mindre grad har brug for et fast skrivebord. Ny teknologi betyder, at en stor andel del af de ansattes arbejde foregår udenfor kontorets faste rammer – en udvikling i høj grad drevet af en ny generation af unge millennials, der i øjeblikket gør deres indtog på arbejdsmarkedet

En ny repræsentativ undersøgelse foretaget af analyseinstituttet DMA Research for teknologivirksomheden HP viser, at danske medarbejdere i stigende grad arbejder på farten. Med hele 62%, der kan løse alle deres arbejdsopgaver kun ved hjælp af smartphone og PC, er ansatte ikke længere bundet til deres skrivebord. I dag bruger ca. 1 ud af 4 næsten halvdelen (+40 %) eller mere af deres tid uden for kontoret, mens kun 30 % udelukkende arbejder ved deres kontorplads.

”Danskerne er ikke længere bundet til en fast kontorplads. Den faste skrivebordsplads er ikke helt død endnu, men vi ser en klar udvikling, hvor særligt de yngre ansatte i stigende grad arbejder uden for kontorets fire vægge, hvilket både foregår hjemme, ude hos kunder, på farten og andre steder. Det skyldes i høj grad en kombination af ny teknologi og digitalt indfødte unge, hvor et stort flertal kun har behov for en computer og telefon til at udføre alle deres arbejdsopgaver,” siger Peter Møller Kristensen, direktør i HP Danmark.

Millennials stiller nye krav

Udviklingen mod mere fleksible arbejdsvaner er i særlig grad drevet af de såkaldte millennials i aldersgruppen 20-34 år, der lige nu gør deres indtog på arbejdsmarkedet. Eksempelvis svarer 40% i denne aldersgruppe, at de bruger næsten halvdelen eller mere af deres arbejdstid uden for kontoret mod 23 % af respondenterne over 50 år. Tilsvarende svarer 36 % af de 20-34-årige, at de sætter pris på varierende arbejdsomgivelser, mens det kun gælder 22 % af de i ældre på arbejdsmarkedet.

Dermed underbygger undersøgelsen den gængse antagelse om, at den yngre del af arbejdsstyrken har mere mobile arbejdsvaner og større præference for fleksibilitet end deres ældre kollegaer.

Denne tendens forventes at fortsætte i takt med, at de unge medarbejdere fortsætter deres indtog på arbejdsmarkedet, og de ældre går på pension.

Bæredygtighed og design

Også når det kommer til kravene til teknologi på arbejdspladsen, er der forskel mellem generationerne. 28% af i aldersgruppen 18-34 år angiver, at de går op i designet af deres arbejdscomputer i modsætning til kun 8 % af medarbejderne på over 50 år.

Tilsvarende er de unge også i højere grad villige til at gå på kompromis med andre parametre for at få en mere bæredygtig PC. 43 % af de unge prioriterer bæredygtighed over andre elementer, hvilket kun gør sig gældende blandt 34 % af de +50-årige.

”Teknologiproducenter som os i HP bør naturligvis lytte til de ansattes ændrede behov og vaner, som særligt kommer til udtryk hos den yngre generation. Derfor er vi bl.a. begyndt at anvende

genbrugsplast i flere af vores laptops, som bliver lavet i et ultralet design med et batteri, der holder hele dagen, så computeren stadig kan bruges til underholdningen om aftenen, når arbejdet lægges til side,” slutter Peter Møller Kristensen.

- lb