De bedste digitale arbejdspladser er på mellemstore virksomheder

De bedste digitale arbejdspladser er på mellemstore virksomheder

Ny undersøgelse viser, at mellemstore virksomheder er længst fremme, når det kommer til teknologi på arbejdspladsen. Til gengæld er sikkerheden en udfordring

Mellemstore virksomheder investerer hurtigt i teknologi og har typisk en konkurrencefordel på teknologiområdet sammenlignet med de store virksomheder. Det konkluderer en ny undersøgelse foretaget af netværksvirksomheden Aruba. Til gengæld peger undersøgelsen også på, at sikkerheden kan være mere udfordret hos de mellemstore virksomheder.

Undersøgelsen er gennemført for at forstå, hvordan mellemstore virksomheder verden over håndterer digitalisering af arbejdspladsen. Af de mere end 2.700 adspurgte medarbejdere, herunder både ledere og ikke-ledere i mellemstore virksomheder, tegner der sig en række tendenser:

  • Mellemstore virksomheder er førende, når det kommer til teknologi på arbejdspladsen: Næsten to tredjedele (63%) af de adspurgte medarbejdere i mellemstore virksomheder vurderer "valget af teknologi, applikationer og it-support" i deres virksomhed som godt eller meget godt. Til sammenligning er tallet for de adspurgte medarbejdere i store virksomheder 53%. Mellemstore virksomheder er også foran konkurrenterne i deres brug af avancerede audiovisuelle teknologier (f.eks. stemmestyrede højttalere), som er tilgængelige i 27% af de mellemstore virksomheder mod 16% i de små virksomheder og 22% i de store virksomheder.
  • Mellemstore virksomheder lægger stor vægt på cloud-løsninger: Omkring en fjerdedel (24%) af de adspurgte medarbejdere i de mellemstore virksomheder svarer, at deres virksomhed har investeret i cloud storage software i løbet af de sidste 12 måneder sammenlignet med 17% af de store virksomheder. Mellemstore virksomheder synes også i højere grad at prioritere cybersikkerhedssoftware, hvor 39% rapporterer om investering inden for dette område det sidste år sammenlignet med 31% i de store virksomheder.
  • Investeringer i teknologi giver et bedre arbejdsmiljø: I lyset af deres imponerende engagement i ny teknologi er medarbejderne i mellemstore virksomheder meget mere tilbøjelige (66%) til at vurdere deres arbejdsmiljø som enten godt eller meget godt sammenlignet med de store virksomheder (57%). Mellemstore virksomheder er også mere fleksible, når det gælder medarbejdernes muligheder for at bruge personlige enheder på arbejdspladsen – 72% af medarbejderne i mellemstore virksomheder har ret til dette, mod kun 53% af medarbejderne i store virksomheder.
  • Teknologiske investeringer stiller krav om en stærkere ledelse: Over tre fjerdedele (77%) af medarbejderne i mellemstore virksomheder er enten enig i eller megfet enige i, at "hvis det ikke implementeres korrekt, kan indførelsen af ny teknologi skade medarbejdernes moral", mens 78% er enig i, at "min organisations ledelse og kontrol over de tilsluttede enheder, der er i brug, kunne forbedres."

En risikabel vej fremad

Selvom medarbejderne er opmærksomme på cybersikkerheden i deres virksomhed, så svarer næsten tre fjerdedele (74%) af medarbejderne i de mellemstore virksomheder, at de har taget risici med virksomhedens data i løbet af det sidste år. Hertil kommer, at mindre end halvdelen (48%) svarer, at sikkerhed er medarbejderens ansvar. Et tal der for medarbejderne i de store virksomheder er på to tredjedele (66%).

"Fordi integration af teknologi bliver en større prioritet på tværs af virksomhedsapektret, har mellemstore virksomheder en unik mulighed. Ofte fokuserer man i denne kontekst på de helt store virksomheder, der kæmper for at tilpasse sig, eller de små virksomheder der griber muligheden for at skalere - men medarbejderne i de mellemstore virksomheder er mere agile og bedre til at udnytte teknologien og forstå mulighederne," fortæller Lasse Garby, Country Manager Aruba Danmark.

"Den digitale arbejdsplads’ succes afhænger af den praktiske implementering af teknologi – og det gælder alt fra selve brugeroplevelsen til den tekniske infrastruktur. For at mellemstore virksomheder kan realisere den fulde værdi af deres investeringer og eliminere risici, skal lederne sikre, at medarbejderne får de nødvendige færdigheder samt support til at anvende de nye værktøjer sikkert og produktivt."

- lb