Det handler ikke om opgaven, men om hvem og hvorfor

Det handler ikke om opgaven, men om hvem og hvorfor

Virksomheder har i årevis arbejdet på at optimere deres organisationer. Typisk med fokus på opgaven. Men det ændrer sig og det ændrer sig hurtigt. Og det er en positiv udvikling. For det nye fokus er på netværk og samarbejde på tværs

Kommentar af Michael Zink, VP Nordics, Salesforce

Det mest interessante er, at det rent faktisk samtidig har en positiv effekt på produktet eller resultatet om man vil. En sundere organisatorisk tilgang i stedet for en silo-opdelt tilgang, hvor hver enkelt division, team eller individ holder sig inden for sine egne rammer med fokus på opgaven, selvom tværgående samarbejde kunne give en bedre løsning.

Man ser det også uden for virksomhedernes interne struktur. Koncerner arbejder sammen om at udvide potentialet og markedet for deres produkter. Der er en grund til at partnerskaber er det nye sort. Men det bør det også være internt.

Der ligger to store muligheder gemt i en netværksbaseret organisation. Den ene er at det kan bidrage til en organisation hvor de bedste ideer bliver båret frem og fulgt til dørs, den anden er at virksomheden bliver løftet i forhold til kultur og til det at arbejde “purpose-driven” - altså drevet af, at organisationen arbejder med noget meningsfuldt, fra en medarbejderbetragtning, noget de kan relatere til, føle sympati overfor og ikke mindst føle ansvar.

Udviklingen er helt naturlig. Udover at medarbejderne performer bedre og er mere loyale når de ser en mening med deres arbejde, og ikke mindst hvad deres arbejdsplads repræsenterer, er der de strukturelle ændringer de moderne organisationer står overfor med fleksible medarbejdere og lokationer - jeg tænker på at man arbejder på farten, hjemmefra med videre. 

Det kalder på en ny ledelseskultur, mere flad og med mulighed for løs tilkobling til virksomheden og med mulighed for at give medarbejderne, inden for netværket, mulighed for autonomi, selvstyre til at tage beslutninger og agere. Autonomi og mulighed for at kunne tage beslutninger baserer sig på informationer og indsigt. Den indsigt kommer fra alle retninger - kollegaer, eksterne samarbejdspartnere, AI. Listen er lang. Men målet er: Tilfredse kunder og virksomhedens eksistens - med mulighed for at skabe en positiv fremtid for både medarbejdere og omverden.

Kunderne vil have at virksomhederne opfører sig bedre, og gør sig umage for at få dem til at være loyale. Medarbejderne er også kunder og hvorfor skulle de have et anderledes syn på det sted de arbejder?

Samtidig er Millenials i en lind strøm på vej ud - eller allerede etableret - på arbejdsmarkedet, men med en helt anden baggrund og forventninger end de generationer, der aktuelt sidder på ledelsesposterne. Millenials vil f.eks. helst undgå at sidde på et fast kontor, de vil arbejde fra det sted de vælger.

Og lad os ikke glemme Generation Z (født mellem 1998-2016). En undersøgelse fra rekrutteringsfirmaet Monster viser at flertallet er klar til at arbejde længe - også i weekenderne, mod en bedre løn. Det perfekte job vejer også tungere end det perfekte parforhold, og de er klar til at flytte for at finde det rette job. For Generation Z er orden, struktur og jobsikkerhed stærke faktorer.

Fremtiden for virksomhederne er at få disse to generationer til at spille sammen. Og deres ønsker til en god organisation er ikke nødvendigvis ens, når det gælder de fysiske rammer og struktur - men ønsket om “purpose”. Målet er at give dem frihed og fleksible rammer til at løse opgaverne som de ønsker.

Så fremtidens vigtigste strategiske overvejelser for ledelsen er ikke længere de klassiske dyder. På top tre listen er nu evnen til at skabe mening og concensus. Har man succes med det, løser opgaverne næsten sig selv, bliver løst bedre og medarbejderne har det bedre. Det giver mening for mig.

- lb