Det offentlige vil levere ”Digital service i verdensklasse”
- Vi fremlægger en digital servicereform, der blandt andet skal sikre, at borgerne oplever, at der på tværs af den offentlige sektor er sammenhæng i de digitale løsninger, siger Sophie Løhde

Det offentlige vil levere ”Digital service i verdensklasse”

Regeringen satser hårdt på at bevare Danmarks førsteplads på verdensplan med at digitalisere den offentlige sektor

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Når det gælder digitalisering af den offentlige sektor, ligger Danmark faktisk i front på verdensplan. Så meget i front, at FN, som hvert andet år foretager en måling af den offentlige digitalisering blandt verdens lande, har placeret Danmark på førstepladsen. Et at de punkter, hvor Danmark markerer sig, er NemID, men også forskuds- og årsopgørelser på skat.dk.

Om vi skal bevare førstepladsen, er imidlertid langt hen ad vejen et politisk spørgsmål. Den digitale udvikling foregår i et stadig højere tempo, og hvad der i går var betragtet som noget, der ligger meget langt ude i fremtiden, kan være en realitet i morgen.

Mere overskueligt

Derfor har regeringen præsenteret et nyt initiativ – ”Digital service i verdensklasse”. Regeringen vil hæve de politiske ambitioner for digitaliseringen af den offentlige sektor, så borgernes og virksomhedernes digitale møde med den offentlige sektor bliver lettere og mere overskueligt.

Borgerne skal blandt andet have et samlet digitalt overblik over de mest relevante data, som det offentlige har om dem, og digitale velfærdsløsninger skal tages hurtigere i brug. Innovationsminister Sophie Løhde (V) understregede ved præsentationen af det nye udspil, at Danmark skal bevare en position blandt de allerbedste lande i verden til digitalisering i den offentlige sektor:

Sammenhæng i digitale løsninger

- Vi fremlægger en digital servicereform, der blandt andet skal sikre, at borgerne oplever, at der på tværs af den offentlige sektor er sammenhæng i de digitale løsninger. Vi skal blive bedre og hurtigere til at bruge velfærdsteknologi og nye teknologier – som eksempelvis kunstig intelligens – til at give danskerne endnu bedre velfærd, sagde ministeren.

Den nye strategi består af 22 initiativer, og målet er samtidig at øge danskernes tillid til offentlige myndigheders håndtering og brug af persondata:

- Det er nødvendigt, hvis vi som samfund i endnu større grad skal drage fordel af digitaliseringen i den offentlige sektor de kommende år, mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), som slår fast, at arbejdet med digitalisering skal foregå inden for tydelige rammer og ikke mindst med respekt for borgernes retssikkerhed og privatliv.

På borgernes præmisser

Regeringen mener videre, at den digitale service i dag bærer præg af, at de digitale løsninger er opbygget efter den offentlige sektors myndighedsgrænser og strukturer i stedet for at tage udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov og situation.

- Det stiller store krav til borgere og virksomheder om, at de selv finder vej i en kompleks offentlig sektor med mange digitale løsninger og indgange. Når man mister en pårørende, skal man for eksempel både finde vej til begravelsesanmodning, opgørelse af dødsboet, dødsboskat, adgang til Digital Post samt eventuelt søge om efterlevelseshjælp og begravelseshjælp, påpeger den nye strategi.

Talmagi

Ifølge Danmarks Statistik og Digitaliseringsstyrelsen foretog danskerne i 2017 760 millioner NemID-transaktioner, og 86 % af de 16-89-årige har søgt information på offentlige hjemmesider det seneste år. Borger.dk havde 34 millioner besøg i 2017, og flere end 91 % af danskerne over 15 år er tilmeldt Digital Post fra det offentlige, der i 2017 sendte 126 millioner meddelelser til borgere og virksomheder.

92 % af brugerne er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med borger.dk, og 84 % af brugerne er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med Digital Post. Hele 88 % af danskerne mellem 16-89 år, som har anvendt de offentlige online tjenester, mener, at de er nemme at bruge, og 87 % af brugerne er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med NemID.

Fakta

De 22 nye initiativer kan sammenfattes i 8 punkter:

  1. Ny strategi for offentlige data skal medvirke til øget tillid og samtidig sikre, at vi får mest mulig gavn af de mange offentlige data.
  2. Regeringen vil oprette et Dataetisk Råd, der bl.a. skal give anbefalinger om dataetiske spørgsmål og dilemmaer og bidrage til samfundsdebatten.
  3. Under navnet ’Mit overblik’ skal der etableres en samlet indgang til det offentlige på borger.dk, der bl.a. skal give borgerne overblik over egne sager, vigtige frister og de mest relevante data, som det offentlige har om dem.
  4. Regeringen vil indgå en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner, der forpligter alle parter på de tre indsatsområder og sikrer digital service i verdensklasse.
  5. Sammenhængende digitale brugerrejser skal sikre, at borgere og virksomheder i 20 vigtige situationer med flere gøremål oplever en nemmere og mere sammenhængende digital service.
  6. En ny kørekort-app skal gøre det nemmere for borgerne at legitimere sig i Danmark, og på sigt skal andre ID-beviser gøres digitale.
  7. Der etableres en ny investeringsfond, der skal sætte skub i afprøvningen og brugen af nye teknologier, fx kunstig intelligens, og digitale velfærdsløsninger. Fonden vil – sammen med allerede igangsatte initiativer – få en samlet investeringsvolumen på i alt 410 mio. kr. frem til 2022.
  8. National strategi for kunstig intelligens skal gøre Danmark til et af de førende lande og samtidig opstille klare etiske principper for brugen af kunstig intelligens i Danmark.