Digital omstilling giver vækst

Digital omstilling giver vækst

Virksomheder verden over er blevet bedre til at ideudvikle og innovere i takt med den digitale omstilling. En ny rapport fra it-virksomheden Citrix afslører, at nye teknologier og hybride arbejdsformer førte til en global stigning i omsætning på 91 billioner kroner

Fraværet af fysiske møder på kontoret har på ingen måde sat en stopper for virksomheders evner til at innovere. Faktisk oplever langt de fleste virksomhedsledere, at digitale samarbejdsværktøjer og hybride arbejdsformer har ført til, at flere medarbejdere kommer med nye ideer til at udvikle forretningen.

Det er én af konklusionerne i en undersøgelse foretaget af it-virksomheden Citrix blandt 1.200 amerikanske og europæiske virksomhedsledere. 93 procent af de adspurgte svarer i undersøgelsen, at digitale værktøjer har skærpet medarbejdernes muligheder for at samarbejde og ført til, at flere ideer kommer op til overfladen i virksomheden, og at en større og mere forskelligartet skare af medarbejdere deltager i ideudviklingen. Samlet set har den større grad af innovation ført til en global stigning i omsætning på 91 billioner kroner, vurderes det i rapporten.

”Pandemien har bevist, at innovation kan forekomme overalt. Mange virksomhedsledere var tidligere skeptiske i forhold til hybride arbejdsformer, men anerkender nu fordelene ved arbejdsformen og omfavner i høj grad den model, de værktøjer og processer, som gør medarbejdere i stand til at udvikle nye ideer uanset arbejdssted,” siger Tim Minahan, Executive Vice President of Business Strategy i Citrix.

Digitale værktøjer er vækstbenzin

Ifølge de adspurgte har nye digitale muligheder for at arbejde og samarbejde udviklet virksomheders evne til at innovere på særligt to fronter. Godt 9 ud af 10 af de adspurgte virksomhedsledere svarer, at digitale værktøjer har forbedret evnen til at kommunikere og samarbejde betragteligt. Desuden svarer 8 ud af 10, at de med hybride arbejdsformer har frigjort tid til at tænke og komme på kreative ideer.

”Innovation sker ikke kun tilfældigt. Vores undersøgelse peger tydeligt på, at virksomheder kan høste store fordele ved at forbedre de teknologier og arbejdsmodeller, der understøtter medarbejderne i deres arbejde,” siger Tim Minahan.

Netop den opfordring ser en lang række virksomheder ifølge undersøgelsen ud til at tage til sig. 69 procent af de adspurgte svarer således, at de forventer at investere yderligere i R&D over de kommende 12 måneder.

- lb