Erhvervsministeren: Danmark har sovet i it-timen
Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil gøre sit til, at regeringens nye it-strategi føres ud i livet i stedet for at samle støv på hylderne

Erhvervsministeren: Danmark har sovet i it-timen

Danskerne var gode til at skifte fra bondesamfundet til industrisamfundet. Vi skal vi være lige så gode til at gå fra industrisamfundet til det digitale samfund.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Mængden af rapporter, analyser, strategier og politiske planer, der er udarbejdet gennem de over 28 år, IT Reloads Christiansborgjournalist har skrevet om dansk politik, er nærmest uendelig. Og fælles for langt de fleste er, at de står på hylderne og samler støv.

Man kunne forsyne en mindre dansk provinsby med energi, hvis de overflødige, støvsamlende papirer og mapper blev anvendt mere fornuftigt – som brændsel i et kraftvarmeværk.

Det digitale hop
Men erhvervsminister Brian Mikkelsen lover IT Reload, at sådan går det ikke med regeringens it plan - Strategi for Danmarks digitale vækst – der blandt andet indeholder en ’Teknologipagt’:

- Med Teknologipagten er den strategiske plan anderledes end andre planer, fordi den fra begyndelsen er handlingsorienteret. Vi skaber et digitalt hop, som er på virksomhedernes præmisser. Det er helt anderledes, end det, vi tidligere har lavet. Det hele skal drives af virksomhederne selv – af de mennesker, som har behov for at gøre noget. Det er ikke staten, men virksomhederne selv der skal samarbejde om at øge de digitale kompetencer, siger ministeren

29.000 par hænder mangler
Han slår også fast, at Teknologipagten handler om at skabe kompetencer for fremtidens job:

- Hvis vi også i fremtiden skal have vellønnede job i Danmark, skal vi sikre, at virksomhederne har de rigtige it - og tekniske kompetencer. Vi kommer til at mangle 10.000 ingeniører og 19.000 it-folk. Vi uddanner simpelthen ikke nok på de områder. Det handler om at uddanne til de rigtige uddannelser, siger Brian Mikkelsen til IT Reload.

Intet nyt under solen
Han erkender, at der ikke er nogen nyhed i, at Danmark kommer til at mangle folk med de nævnte kompetencer:

- Vi har ikke gjort det godt nok, og derfor har jeg en ambition om, at vi skal uddanne 20 procent - cirka 10.000 - flere ingeniører og it-folk, som kan være med til at udvikle nye kompetencer i Danmark inden for eksempelvis kunstig intelligens, 3-D printing og internet. Det kan ikke være rigtigt, at det kun er i alle andre lande, man udvikler de ting. Det skal vi også kunne gøre i Danmark. Det skaber job og innovation, fortsætter ministeren.

It-forspring er skrumpet ind
Danmark regnede i sin selvforståelse i mange år med, at vi havde et it-forspring i forhold til de fleste andre nationer, men Brian Mikkelsen mener, at vi har ’sovet lidt i timen’:

- De tekniske kompetencer kommer til at berøre os alle og bliver en del af vores job. Lige så vel, som vi var gode til at skifte fra bondesamfundet til industrisamfundet, skal vi være gode til at gå fra industrisamfundet til det digitale samfund. Jeg besøgte et gods i Sydsjælland, der for 60 år siden havde 1500 ansatte til at drive godset.  I dag er der på samme gods fem ansatte, og de producerer meget mere, siger Brian Mikkelsen.

Plus-sums-spil
Mange mener, at vi i stedet kan hente den nødvendige teknologiske arbejdskraft uden for Danmarks grænser, og det er en tanke, der ikke er ministeren fjern:

- Det skal vi også gøre. Det er et ’plus-sums-spil’ at få arbejdskraft til Danmark, der gider arbejde. Vi skal benhårdt stoppe migration af økonomiske årsager, men hvis folk gider arbejde, skal de have mulighed for at komme til Danmark, siger Brian Mikkelsen, der gerne ser beløbsgrænsen for at arbejde i Danmark sat ned:

- Det skal ske til danske overenskomster og overholde reglerne, understreger erhvervsministeren.

Lærerne skal efteruddannes
Der skal blandt andet sættes mere ind med teknologiforståelse i folkeskolen med henblik på, t flere skal vælge de tekniske uddannelser. Det skal ikke mindst fremmes ved at efteruddanne lærerne og lære børnene om informatik:

- Børnene er gode til at tale i mobiltelefon og bruge deres tablets. Men de er ikke så gode til at finde ud af, hvad der foregår bag skærmen. Det skal der gøres noget ved, mener Brian Mikkelsen.

Digitalt A- og B hold
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der er kommet et tydeligt digitalt A- og B-hold blandt danske virksomheder. Og det er et problem.

Mens 10 procent af virksomhederne har en meget høj digitaliseringsgrad, har hele 58 procent en lav eller meget lav digitaliseringsgrad.

Tal fra Erhvervsministeriet viser, at de mest digitale virksomheder i Danmark i gennemsnit har over 20 procent højere arbejdsproduktivitet end de mindst digitale virksomheder.

Det svarer ifølge IT-Branchen til, at hver medarbejder i virksomheder med høj digitalisering bidrager med 135.000 kroner ekstra i værditilvækst end medarbejdere i lavt digitaliserede virksomheder.

Bedre kommunikation
Derfor mener ministeren, at det er vigtigt at få virksomheder med. Han erkender, at der i visse brancher er en nervøsitet for, at den nye teknologi skaber arbejdsløshed, men det mener han er forkert:

- Vi skal være bedre til at forklare, at digitaliseringen giver bedre kvalitet og bedre arbejdsmiljø, så der ikke kommer en kløft mellem et A – og et B hold. Det er en stor udfordring, a vi er et land med mange små – og mellemstore virksomheder, men er de ikke digitale i tilstrækkelig grad, overleve de ikke, slutter erhvervsminister Brian Mikkelsen.