Fiberoptik kan benyttes til smarte sikkerhedssystemer til beskyttelse af periferien af et område

Fiberoptik kan benyttes til smarte sikkerhedssystemer til beskyttelse af periferien af et område

Datacentre er blevet forankrede i hverdagen. De fleste sikkerhedsvurderinger fokuserer på cyberangreb, men man er også nødt til, at overveje den fysiske sikkerhed såvel som sikkerhedsbrister i datacenteret, som kan have katastrofale og ødelæggende konsekvenser

Kommentar af Stuart Large, Product Line and Business Development Director hos Fotech, et bp Launchpad selskab

Det anslås at der er mere end 2.600 datacentre i USA, hvilket svarer til 35% af det samlede antal på verdensplan. Storbritannien ligger på andenpladsen med lidt over 450 datacentre. Eftersom Det Britiske Industriforbund (Confederation of British Industry) anslår, at dataoverførsler i Storbritannien genererer £174 milliarder, så ligger der et enormt ansvar i at sikre, at datacentre er sikret imod fysiske trusler og dette ansvar bør der ikke tages let på.

Et konstant overvågningssystem

Allerede eksisterende teknologi vedr. periferiindtrængningsdetektering baseres normalt på punktsensorer, så som kameraer, der sættes op i periferien med regelmæssige intervaller. Men kameraer har begrænsninger. De kan udelukkende dække synsfeltet som set fra specifikke punkter og kan derfor ikke levere konstant overvågning eller give et fuldt overblik over hele områdets periferi.

Det er her at en teknologi, så som tidstro lineær overvågning af værdier fra Fotech, et bp Launchpad selskab, kommer ind i billedet. Fiberoptiske kabler langs periferien af et datacenter danner en fuldstændig, fortløbende krans af sensorer, som konstant overvåger aktiverne.

Afstanden, som skal afdækkes i forbindelse med visse periferier, betyder at det reelt er umuligt at opnå en konstant overvågning af hele periferien ved hjælp af fysisk patruljering eller CCTV-kameraer. Løsningen med at sætte kameraer op med få meters afstand er ikke økonomisk forsvarlig og ville desuden give huller i dækningen, som ville være en åben invitation for trusler og indtrængen.

Påvisning af hvad der skete, hvor og hvornår

LiveDETECT benytter DAS-teknologi (Distributed Acoustic Sensing), som sender tusindvis af lysimpulser igennem fiberoptiske kabler hvert sekund og overvåger det lysmønster, som bliver reflekteret tilbage. Det fiberoptiske kabel opfanger enhver akustisk- eller vibrationsenergi, som ændrer det lysmønster som reflekteres tilbage til maskineriet, Helios DAS, og som angiver en eller anden form for forstyrrelse. Takket være avancerede algoritmer og behandlingsteknikker kan Helios DAS analysere disse ændringer og identificere samt kategorisere forstyrrelsen eller hændelsen, f.eks. hvis der bliver gået tæt på en grænse eller grænsen kompromitteres, hvis der bliver sat en stige op imod et hegn eller hvis der graves tæt på periferien.

Hver enkelt form for forstyrrelse efterlader et mærke og teknologien kan give en operatør tidstro oplysninger om hvad der skete samt præcist hvor og hvornår det skete. Hvad der måske er endnu vigtigere er, at den også kan bortfiltrere baggrundsstøj, således at reaktionen kan tilpasses henholdsvis højrisiko- eller lavrisikozoner langs periferien.

Hvis et datacenters periferi f.eks. er tæt på en sti, som tit benyttes af løbere, så kan vi sikre os, at sådan normal aktivitet ikke sætter alarmen i gang. Til gengæld vil det anses som usædvanligt, hvis man finder tegn på menneskelig aktivitet kl. 3.00 om natten eller hvis der er en, som standser op tæt på hegnet. Enhver form for afvigelse fra det normale adfærdsmønster kan programmeres og vil resultere i, at der slås alarm.

Hvis en sikkerhedsbrist opdages, eller et forsøg på indtrængen, vil systemet alarmere alarmstyringsserveren og sikkerhedspersonalet, således at de kan reagere på den mest passende måde. Der er tre forskellige niveauer af alarmer: grøn, gul og rød. Rød er det højeste niveau og det indikerer normalt, at man kan risikere, at nogen eller noget bryder igennem periferien når som helst.

Systemet integreres let

LiveDETECT bør være en del af en grundlæggende sikkerhedsstrategi. Systemet kan let integreres med allerede eksisterende sikkerhedssystemer, fungere i samspil med kameraer, vagtposter samt ubemandede luftfartøjer (UAV’er) for at give situationsfornemmelse og generelt øge sikkerheden.

LiveDETECT giver dig en områdeperiferi uden huller i sikkerheden. Det forøger effektiviteten og nøjagtigheden, når det gælder om at identificere potentielle sikkerhedsbrister og øger desuden reaktionshastigheden ved hjælp af tidstro oplysninger vedr. hændelser på ethvert sted langs periferien.

LiveDETECT kan stille oplysninger til rådighed om hvor kameraer skal pege hen imod på baggrund af et aktivt indtrængningsvarsel. LiveDETECT kan også sende GPS-koordinater vedr. en igangværende forstyrrelse videre til et ubemandet luftfartøj, som automatisk sættes i gang for at undersøge truslen mere uddybende.

Eftersom fiberoptiske kabler som regel graves ned under jorden er LiveDETECT skjult, hvilket vil sige, at de der evt. forsøger at trænge ind ikke vil kende til systemets tilstedeværelse. Vejrforholdene har ingen indvirkning på DAS-teknologien, hvorimod kameraer f.eks. ikke ville gøre meget gavn i en snestorm. LiveDETECT vil derimod fortsat fungere pålideligt.

Et robust system

LiveDETECT er et robust system og vi kan endda tilføje ekstra sikkerhedsforanstaltninger. Man kan konfigurere de fiberoptiske kabler i en dobbelt sløjfe, således at de løber parallelt og skaber redundans og dermed fortsætter dækningn i tilfælde af, at et af følerkablerne ødelægges enten med vilje eller ved et uheld.

Overvågningssoftwaren til systemet kan også genspejles til et sekundært sted, således at trusler bliver registreret på begge placeringer, hvilket sikrer at hele ansvaret ikke ligger hos én person.

LiveDETECTs evne til, at stille konstant overvågning af et datacenters periferi til rådighed samt at slå alarm i realtid giver sikkerhedspersonalet det overordnede overblik, som de har brug for, for at kunne gøre deres arbejde godt og reagere effektivt på trusler.