Fleksible teknologivalg optimerer processer

Fleksible teknologivalg optimerer processer

Et aspekt af bæredygtighed, der undertiden glemmes, er, at trimmede processer bidrager til reduceret ressourceforbrug, hvilket øger bæredygtigheden. For at lykkes kræves der fleksibilitet med hensyn til teknologivalg og omkostningsmodeller for teknologiprodukter. Investeringer i moderne teknologi, som AI kan også bidrage

Kommentar af: Fredrik Arveskär, Chef i Norden og Benelux hos Infinidat

Det er virkelig ret simpelt. Hvis en købmand bliver bedre til at matche sit udbud til efterspørgslen, bliver affaldet mindre, og behovet for miljøfarlig transport vil også falde. Et andet aspekt vedrører ”lead times”. Hvis de forkortes, vil reduceret håndtering og behovet for opbevaring føre til mindre miljøpåvirkning. Kort sagt øger trimmede processer bæredygtighed.

Problemet er, at det ofte er vanskeligt at ændre processer. For at få succes i dag kræves fleksible teknologiløsninger, ikke mindst med hensyn til teknisk infrastruktur. Processer i en moderne virksomhed er i vid udstrækning knyttet til de teknologiske løsninger, der er nødvendige for, at de kan implementeres. Og den forbindelse øges hver dag. Det er en vigtig del af det, vi kalder digitalisering.

Faktum er, at det skal være muligt hurtigt at ændre og udvide teknologimiljøer. Derudover skal det være muligt at gøre det med omkostningsmodeller, der passer til den virksomhed eller organisation, der ønsker at gennemføre ændringen.

En stor hindring for vellykket procesændring er at udvide eksisterende ældre teknologimiljøer. Det er let at sidde fast i stive løsninger, der ikke tillader ændringer i teknologiløsningerne. Ikke mindst vil det være sværere at lancere moderne teknologiløsninger som AI, machine learning og IoT. Man kører simpelthen ind i en blindgyde.

Hvad betyder fleksibilitet med hensyn til valg af teknologi? For IT og digitalisering i dag er et af hovedproblemerne valget mellem forskellige typer cloudteknologi: offentlige og private skyer, hybridskyer og multi-skyer. Ideelt set bør alle mulige kombinationer af cloudtyper være mulige, og det skal være let at kombinere dem og skifte mellem dem. Og hvis det er passende, skal det være muligt at supplere med mere traditionelle løsninger internt, såkaldt "on-prem".

Hvad angår omkostninger handler det ikke kun om størrelsen, men ofte også om typen. Traditionelt er teknologiløsninger i regi af en virksomhed, der inkluderer køb af produkter, blevet betalt som investeringer (CAPEX). Cloudtjenester har involveret driftsomkostninger (OPEX). Hvis en virksomhed ønsker at ændre teknologiløsning, men omkostningsmodellen ikke passer, bliver det problematisk.

Det ideelle ville være, at være i stand til frit at vælge mellem forskellige teknologiløsninger, for eksempel til cloudkapacitet, i kombination med enhver omkostningsmodel.

Konkret er storage en af de grundlæggende funktioner for teknisk infrastruktur. Når alt kommer til alt handler det grundlæggende om data, der skal lagres. Hvis løsningerne til datalagreing kan være fleksible med hensyn til ændringer, udvidelsesmuligheder, valg af teknologimiljøer såsom forskellige cloudtyper og omkostningsmodeller, vil det være lettere at skabe et fleksibelt teknologimiljø generelt.

Resultatet er, at det bliver lettere at optimere processer, hvilket i bedste fald fører til mindre miljøpåvirkning og øget bæredygtighed. Det vil også være lettere at implementere helt nye teknologiløsninger såsom AI, som igen bidrager yderligere til optimerede processer, hvis de bygges på en passende måde.

Prikken over i’et er et gennemgående tema i form af automatisering. Dette gælder både for at optimere eksisterende processer, såsom manuelle processer og teknologimiljøer, og for at skabe helt nye processer og teknologiløsninger. Uden automatisering vil det være vanskeligt at strømline teknologiløsninger og dermed også processer.

Alt fører tilbage til de store teknologivalg, som en virksomhed træffer, ikke mindst når det gælder datalagring. Giv jer selv chancen for at være fleksible og agile.