Globeteam vinder IT-udbud på 100 millioner

Globeteam vinder IT-udbud på 100 millioner

Torsdag i sidste uge blev det endeligt bekræftet, at konsulentvirksomheden Globeteam skal levere it-konsulentbistand til Danmarks Miljøportal, som råder over 22 IT-systemer og 100.000 brugere

Globeteam og Danmarks Miljøportal har allerede stiftet bekendtskab med hinanden. Sidste år vandt it-selskabet nemlig et andet trecifret millionudbud, som havde til formål at reducere tids- og udviklingsomkostningerne ved implementeringen af en såkaldt Cloud-First-strategi i Danmarks Miljøportal.

Den nye rammeaftale på 100 millioner kroner, er målrettet drift, tests, udvikling, vedligehold og support af Danmarks Miljøportals øvrige it-systemer:

"Vi er enormt glade for igen at være blevet valgt af Danmarks Miljøportal. Med den nye rammekontrakt udvider vi vores i forvejen tætte samarbejde," udtaler Kristian Lykke, som er partner i Globeteam og ansvarlig for indgåelse af rammeaftalen.

Rammeaftalen har været i udbud siden august i år, og 4 selskaber bød på opgaven, som Globeteam endte med at vinde.

"Udvælgelsen af Globeteam sker som følge af en omfattende udbudsproces. Globeteam har sammen med underleverandører leveret et tilbud, som sikrer, at vi fortsat om fire år er førende i Danmark til at levere forretningsmæssig værdi, hurtigt, effektivt og skalerbart," siger sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal, Nils Høgsted.

"Vi er både glade og stolte af, at vi har de nødvendige kompetencer, der skal til, for at hjælpe Danmarks Miljøportal med at formidle værdifulde data, der skaber stor værdi både for myndigheder, borgere og private virksomheder i Danmark," udtaler Kristian Lykke.

Med indgåelsen af aftalen forpligter Globeteam sig til at tilbyde et fast tilknyttet konsulentteam, der i tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal skal udføre opgaverne i rammeaftalens løbetid.

Aftalen gælder i 4 år med mulighed for at kunne forlænges yderligere to gange to år.

Om Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem staten, kommunerne og regionerne. Miljøportalen fungerer som en selvstændig portal, som opererer på tværs af myndighedsgrænser. Danmarks Miljøportals mission er at være den unikke indgang til Miljødata i Danmark og bringe data i spil, så de skaber værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark.

- lb