It skal redde bierne

It skal redde bierne

Bier trues af mangel på mad, sprøjtegifte og deraf følgende stress. Det er et problem for verdens fødevareproduktion, men et nyt projekt der kombinerer overvågning af bier, kunstig intelligens, big data og helt nye bistader, skal være med til at sikre disse vigtige insekter

Af Lars Bennetzen

For de fleste af os er bier et irritationsmoment når vi sidder med en kold øl eller is i hånden, og arrigt vifter vi dem væk.

Men hvad de færreste af os tænker nærmere over er, at vores små summende venner står for bestøvningen af over 80% af alt verdens afgrøde. Og det står i skærende kontrast til, at vi samtidig mister omkring 40% af alle bikolonier hvert eneste år.

Endnu har vi ikke været i stand til at finde en metode til at bestøve planter der ikke involverer bier, og som samtidig kan skaleres og som er bæredygtige.

Men det nordiske it-konsulentfirma, Amesto Nextbridge har, sammen med Bee Futures og SAS Institute, måske en løsning der kan hjælpe fremtidens bier, biavlere og ikke mindst planteproduktion.

Amesto Nextbridge vandt et hackathon hos SAS Institute med løsningen, der har et par forskellige indfaldsvinkler. Afkodning af biernes sprog, og etablering af bistader der healer de syge og stressede bier.

Men inden vi kommer til løsningen, så lad os lige kigge på problemet, for bierne har fået nye fjender de aldrig har haft før – nye hvepsearter og mider dræber bierne i naturen, og samtidig har naturen ændret sig – den er faktisk blevet hele 45 gange så giftig.

Samtidig er sæsonerne ændret, klimaet er blevet varmere, dyrkningsområderne for blandt andet korn, er blevet meget store og der er kommet meget store stykker natur, hvor bierne ikke længere kan finde mad, og dermed leve.

Biernes dans – et avanceret sprog

Løsningen er, som sagt, flerdelt, men er fast forankret i et avanceret bistade, som folkene hos Bee Futures står bag. Dette bistade kan nemlig blandt andet overvåge bierne og filme deres dans når de kommer hjem med maden.

Amesto Nextbridge har så udvikling software der kan analysere og dekode biernes dans, og pludselig kan bistadens placering optimeres. For det danske viser er, hvor maden kommer fra og ikke mindst hvor langt væk bierne har skulle flyve for at finde maden.

Med de data ved hånden, er det så muligt at lave et kort der viser, hvor maden er, og flytte bistaderne nærmere på maden, så bierne ikke skal flyve for langt for at hente maden, og dermed udsætte sig selv for yderligere udmattelse og forøgede risici for at blive angrebet af fjender eller udsat for overdreven skadelig påvirkning af miljøgifte og så videre.

Resultatet er at bierne lever længere, producerer mere og bestøver de relevante afgrøder. Og skulle der være et giftigt område, så kan bistaderne flyttes, så bierne ikke kommer i nærheden af dem.

Bistadet – genoplader biernes batterier

De avancerede bistader fra Bee Futures kan som sagt andet end blot overvåge bierne. De indeholder også en avanceret biotech, der er med til at helbrede bierne.

Når bierne kommer hjem til bistaderne, bliver de mødt af et specielt lys, der er udviklet til at genoplade deres mitokondrier, og dermed modvirke den skadelige effekt som både pesticider og stress har på dem.

Det er også med til at sikre at bierne lever længere, og ikke mindst bedre.

Personligt så håber jeg meget på, at disse bistader og teknologien fra Amesto Nextbridge kan være med til at gøre en markant forskel – vores bier er utrolig vigtige for vores miljø, planter og natur. Jeg hepper på bierne.

Herunder finder du et par links til firmaerne så du selv kan læse mere.