Krav om øget fokus på bæredygtighed fra medarbejdere

Krav om øget fokus på bæredygtighed fra medarbejdere

Virksomheder bør fokusere mere på bæredygtighed, hvis de vil lykkes med at tiltrække de bedste medarbejdere i fremtiden. Det er en af hovedkonklusionerne i et stort globalt studie, som den amerikanske IT-gigant HP offentliggør i dag sammen med en række miljøvenlige initiativer

HP har lige offentliggjort resultaterne af et nyt studie, der viser, hvor vigtigt bæredygtighed er i forhold til at rekruttere og fastholde de dygtigste talenter. Studiet viser, at ansatte både er mere produktive, motiverede og engagerede, når de arbejder for en virksomhed, der har en førerrolle inden for samfundsansvar og CSR.

Undersøgelsen, der er baseret på svar fra over 20.000 deltagere over hele verden, viser bl.a., at 61 % af ansatte mener, at bæredygtighed bør være et obligatorisk fokusområde i moderne virksomheder. Derudover mener 58 %, at miljøvenlige arbejdsmetoder er afgørende for at engagere fremtidens medarbejdere, mens næsten halvdelen (46 %) giver udtryk for, at de kun vil arbejde for virksomheder med bæredygtige forretningsmodeller.

Studiet viser desuden, at ansatte på nye vækstmarkeder som Indien, Kina og Mexico har højere forventninger til deres arbejdsgivers bæredygtighed sammenlignet med lande som Tyskland, Frankrig og England.

Bæredygtighed fra HP

Sammen med rapporten annoncerede HP også, at de vil investere to millioner dollars yderligere i at udvide virksomhedens forsyningskæde til genanvendelse af plastik, der ellers ville havne i havet.

HP vil i den forbindelse bygge en ny produktionslinje til vask og rensning af plastikflasker i Haiti, så man kan genbruge indsamlet skrald i HP’s produkter og producere mere bæredygtige produkter.

HP investerer i forvejen i den cirkulære økonomi og udviklingen af blæk og tonerpatroner, som er produceret af genbrugte materialer. Som led i deres ’Planet Partner’-program har HP gennem de sidste 27 år gjort det muligt for kunder at genbruge deres blæk og tonerpatroner i over 60 lande. Siden 2000 har HP været med til at genanvende mere end 90 millioner kilo plastik, der er blevet brugt til at producere 3,9 milliarder originale HP-blækpatroner. Samlet set man forhindret 325.000 kilo plastik svarende til 25 millioner plastikflasker i at ende i verdenshavene.

Undersøgelsen er foretaget blandt 20.000 respondenter i 10 lande, herunder Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrig, Indien, Kina, Mexico, USA og Canada. I hvert land er der udført 2.000 interviews med henholdsvis 1.000 respondenter fra den brede befolkning, 500 kontoransatte og 500 beslutningstagere inden for kontorartikler.

- lb