Krav til 3D-print sættes nu
3D-printede briller. Foto: Dansk Standard

Krav til 3D-print sættes nu

3D-print er hastigt på vej frem og det samme er standarder på området. Lige nu bliver der sat krav til alt lige fra processer, materialer, testmetoder og kvalitetsspecifikationer til data, design, miljø, sundhed og sikkerhed

I takt med, at 3D-print i stigende grad indgår i produktionen, skaber de nye muligheder ogsåbehov for specifikke standarder for 3D-print. Det kan være inden for kvalitetssikring, kontrolmetoder og muligheden for at kunne graduere slutproduktets egenskaber fx i forhold til styrke.

Kontrollen skal skræddersys til emnet. Jo mere kritisk en komponent er - økonomisk eller sikkerhedsmæssigt - des mere minutiøs og grundig er kvalitetskontrollen. Og der er ogsåforskellige behov til fx styrkegraden afhængigt af, om det er lavrisikoforbrugsprodukter eller højrisikoprodukter, fortæller Nikolaj Kjelgaard Vedel- Smith, der er konsulent påTeknologisk Institut med særligt fokus på3D-print.

Lavrisikoprodukter kunne fx være briller, pick-up’er og urremme eller nogle typer af produktionsværktøjer som laksegribere, småkagetyller og formværktøjer. I den modsatte ende af spektret finder man højrisikoprodukter som fx beslag til fly, hjulophæng til lastbiler eller brændkamre til raketter.

Hvad kan og skal 3D-print leve op til?

Standarderne for 3D-print skal således være med til at sætte en ramme for den tekniske fremstillingsproces og nogle fælles retningslinjer og metoder til at udføre test og kontrol. Hvilket alt sammen i større eller mindre grad er en del af fundamentet for den forretning, man gerne vil bygge op, eller den sikkerhed, man behøver, når man køber produkter.

Det handler altsåi høj grad ogsåom at ”fåpapir på”, at teknologien kan de ting, vi ved, den kan, understreger Nikolaj Kjelgaard Vedel-Smith.

Dette er Mads Kjøller Damkjær, der er CEO i AM Hub, helt enig i.

3D print har som teknologi 30 år påbagen, men vi har været lidt bagud herhjemme. Det handler til dels om økonomi. De lande, der er længere fremme, er særligt lande med bil- og flyindustri. Her har større virksomheder kunnet investere mere og fået større udbytte. Men det handler ogsåom, at mange danske virksomheder har været lidt tilbageholdende med at kaste sig ud i 3D-print, fordi de ikke føler, at det er gennemtestet nok, siger Mads Kjøller Damkjær.

Usikkerheden kan således handle om, at man er bange for at ståmed et slutprodukt, som ikke er sikkert nok, eller som man ikke kan fåsolgt, fordi markedet ikke føler sig trygt ved at aftage det. Fælles kvalitetskrav og testmetoder kan være med til at fjerne barriererne og usikkerheden og åbne markedet.

Hvad kan og skal 3D-print leve op til, hvordan matcher teknologien materialerne og hvordan kan man teste kvaliteten og sikkerheden? Det er her, standarder kan hjælpe. Der er allerede en del standarder og regulativer påvej, og det vil helst sikkert være med til at øge interessen for 3D-print, mener Mads Kjøller Damkjær.

Vær med til at sætte standarden

Der er allerede sket en markant stigning i antallet af danske virksomheder, der anvender 3D-print, inden for de sidste par år. 25 pct. af danske fremstillingsvirksomheder bruger ifølge Dansk AM Rapport 2019 i dag 3D- print. Teknologien bruges primært til at fremstille prototyper til at understøtte produktudvikling og til støtteværktøjer, fx gribere og andet i produktionssammenhæng.

Ved industriel brug er der særligt kommet fart påmetal- og plastprint, og vi vil se flere og flere, der bruger 3D-print i slutprodukter også, mener Mads Kjøller Damkjær.

Denne udvikling øger behovet for standarder, der med fordel kan bruges allerede i produktudviklingsfasen –dels som et fundament af viden, man kan bygge ovenpå, og dels for at sikre, at man lever op til markedskravene påområdet. Af samme grund, kan det ogsåvære en god ide at være med, når standarderne bliver udviklet og dermed fåviden om markedet og hvad der rører sig før alle andre.

Der er indtil videre udgivet 9 standarder inden for 3D-print. 25 er undervejs og der er 20 nye forslag til standarder ude. I det internationale standardiseringsarbejde fokuseres der bl.a. påterminologien omkring 3D- print, processer, materialer, testmetode, kvalitetsspecifikationer, data, design, miljø, sundhed og sikkerhed. Der er altsåen lang række områder, hvor danske virksomheder kan være med til at styre innovationen og påvirke de krav, der skal stilles til 3D-print i fremtiden.

- lb