Kunstig intelligens hjælper ordblinde med at læse

Kunstig intelligens hjælper ordblinde med at læse

Et gratis program fra Københavns Universitet forenkler svære tekster, så ordblinde og andre med læsevanskeligheder får lettere ved at læse på nettet. Programmet er det første af sin slags i verden og har potentiale til at hjælpe godt 400.000 ordblinde danskere og andre med læsevanskeligheder

Tekstsimplificeringsprogram. Eller: Et program, der forenkler tekst. Mens mange af os godt kan læse længere, sammensatte ord, så er der også en stor del af danskerne, som på grund af fx ordblindhed foretrækker enklere og kortere ord, når de læser. I et netop afsluttet Ph.d.-projekt fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet, har postdoc Joachim Bingel udviklet et program, som bygger på kunstig intelligens, der gør det lettere for ordblinde og andre med læsevanskeligheder at læse tekst på nettet.

"Vi lever i et vidensbaseret samfund, hvor de, der ikke har adgang til viden og information, nemt bliver lukket ude. I dag findes der ikke et personaliseret hjælperedskab til folk med læsevanskeligheder, som kan bruges overalt på Internettet," siger postdoc og hovedmand bag programmet Joachim Bingel.

Forenkler sproget

Programmet hedder Lexi og virker som et 'plug-in' til en internetbrowser. Altså et program der fungerer sammen med fx Google Chrome. Når brugeren læser tekster på nettet, kan udvalgte ord, afsnit eller hele artikler markeres, hvorefter Lexi forenkler sproget og gør det læseligt. Hver gang en bruger har brugt Lexi, efterspørger programmet feedback, så det løbende bliver klogere på, hvor den enkelte bruger har læsevanskeligheder.

"Min vinkel på det har været at udvikle en løsning, der fungerer på en personaliseret måde, så systemet, kan lære de særlige behov, som hver enkelt bruger har," forklarer Joachim Bingel, der selv kommer fra Tyskland og har skullet lære det danske sprogs finurligheder fra bunden.

Det er første gang, at der i et større projekt laves tekstsimplificering på dansk og på en personaliseret måde. Programmet er, så vidt Joachim Bingel ved, det første af sin slags i verden, som kan bruges direkte i en internetbrowser. På nuværende tidspunkt ligger Lexi tilgængeligt på nettet, men kun som en prototype.

Hjælpe til en god læseoplevelse

"Programmet virker allerede, men brugerfladen skal gøres mere lækker og intuitiv. Jeg regner med, at vi for alvor går i luften i løbet af de næste par måneder," siger Joachim Bingel, som håber på, at rigtig mange til den tid vil gå ind og bruge det.

Det anslås at omkring syv procent af den danske befolkning er ordblinde i forskellig grad. Det svarer til godt 400.000 danskere, som med hjælp fra Lexi kan få nemmere ved at læse på nettet. Samtidig vil programmet også kunne hjælpe andre personer med læsevanskeligheder fx på grund af manglende sproglige evner eller handicap.

"Jo flere, der bruger det, jo mere viden om folks læsevanskeligheder får vi, og på den måde kan vi forbedre programmet og forhåbentlig hjælpe flere til en god læseoplevelse," siger forskeren, der vil fastholde at programmet skal være gratis.

På sigt håber datalogen, at det kan lade sig gøre at videreudvikle programmet til også at omfatte andre sprog end dansk.

Fakta

Lexi bygger på den nyeste forskning inden for sprogteknologi og maskinlæring, og bruger bl.a. kunstige neurale netværk til at afgøre, hvilke ord der er særligt svære for en bestemt bruger. Feedback fra brugerne bliver brugt til løbende at forbedre og "træne" netværkene.

Som udgangspunkt afgør Lexi, hvilke ord der er nemmere end andre, baseret på tekster som er indsamlet fra bl.a. DR Ligetil, altså nyheder på et simplere dansk. De ord, der forekommer hyppigere i disse tekster, bliver antaget som nemmere end ord, der forekommer mest i almindelige nyhedsartikler.

Ved hjælp af maskinlæringsteknikker som multi-task learning kan Lexi overføre viden på tværs af brugere, dvs. lære sig noget om bruger A fra dét, det ved om bruger B.

Projektet er lavet i samarbejde med Nota, som er en institution under Kulturministeriet, der producerer og udlåner tekster og lydbøger, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap.

Du kan afprøve programmet her.

- lb