Machine Vision indtager de danske produktionsvirksomheder

Machine Vision indtager de danske produktionsvirksomheder

En fejlfri og perfekt optimeret produktionsgang er enhver produktionsvirksomheds drøm. Machine Vision-teknologien kan dog gøre denne drøm til virkelighed (Sponsoreret indhold)

I denne artikel kan du læse mere om, hvad Machine vision system er, og hvorfor du ikke skal være bange for at indføre det i din produktionsvirksomhed.

Hvad er Machine Vision?

Softwaren er det teknologiske kærlighedsbarn, som udspringer af mødet mellem computervidenskab, ingeniørteknik, optik og industriel automation. På et mere lavpraktisk niveau er det en teknologi, som gør det muligt at automatisere maskinelle visionsystemer til produktionsindustrien.

Hvorfor bruge Machine Vision i din produktionsvirksomhed?

It-løsningen er en teknologi, som er særlig egnet til brug i produktionsindustrien, fordi anvendelsen af it og den nyeste kamerateknologi gør det muligt at detektere selv de mindste fejl i produktionen. Uanset hvor kompetent en produktionsmedarbejder kan være, vil et menneske aldrig kunne udøve en lige så grundig kvalitetskontrol, som teknologien kan.

Hvad kan Machine Vision gøre for din produktionsvirksomhed?

Sofwarens avancerede teknologi gør det muligt for produktionsvirksomheder at opfange fejl, som kan have betydelige og omkostningsfulde konsekvenser for virksomheden. Softwaren kan blandt andet detektere:

  1. Produktionsfejl. Machine Vision gør det muligt at opfange, hvis der produceres defekte produkter.
  2. Udseendemæssige og æstetiske fejl. Machine Vision gør det muligt at opfange, hvis produkterne ikke lever op til den udseendemæssige standard.
  3. Emballagefejl. Machine Vision gør det muligt at opfange, hvis der står forkerte informationer på produkternes emballage og mærkater.

It-løsningens vedvarende årvågenhed sikrer, at din produktion er fejlfri på alle punkter. På den måde bliver du hurtigt opmærksom på eventuelle fejl i din produktion, så du lige så hurtigt kan rette op på fejlen.

Hvordan fungerer Machine Vision på produktionsgangen?

Teknologien fungerer ved, at der først tages et billede af det færdige produkt. Dette færdige produkt skal være så perfekt som muligt, da det er dette billede, som bliver opsat som standarden for resten af produktionen. Dernæst gennemarbejder og analyserer systemet billedet, og resultatet bliver lagret. Efterfølgende kan systemet sende billedet og dets tilhørende information videre til det delsystem, som står for at kontrollere produktionsprocessen.

Når dette delsystem detekterer en eller flere uregelmæssigheder - hvad enten det har at gøre med deciderede produktionsfejl, æstetiske fejl eller emballagefejl – vil systemet gøre opmærksom på, at processen ikke er optimal. Hvis systemet er programmeret til det, kan det også selv smide det defekte produkt væk, så virksomheden ikke behøver at bruge manuelle kræfter på at gøre det.

Machine Vision kvalitetskontrollerer og optimerer din produktion

Grundlæggende set kan teknologien gøre store forskelle for din produktionsvirksomhed. Udover at et Machine Vision-system kan opfange fejl, som det menneskelige øje aldrig ville kunne lægge mærke til, så kan systemet også fortælle dig, hvor din produktionsproces kan optimeres. På den måde kan softwaren forbedre din produktion kvalitetsmæssigt, og økonomisk set sparer du også penge, fordi systemet kan gøre dig opmærksom på forbedringsmuligheder i din produktion. Ved at optimere din produktionsvirksomhed bedst muligt, skaber du grobund for vækst.