Mere medarbejderovervågning kan true tilliden og produktiviteten

Mere medarbejderovervågning kan true tilliden og produktiviteten

Hjemmearbejde er kommet for at blive, men mere overvågning af medarbejdere kan risikere at sætte tilliden og produktiviteten over styr. Ny undersøgelse viser, at mange virksomheder har gennemført eller planlægger flere tiltag til overvågning af medarbejdere, der arbejder hjemmefra

Del artiklen på

VMware har lige præsenteret resultaterne fra deres seneste globale undersøgelse "The Virtual Floorplan: New Rules for a New Era of Work", hvor både beslutningstagere og medarbejdere inden for en lang række brancher er blevet adspurgt. Undersøgelsen viser blandt andet, at den øgede overvågning af hjemmekontoret kan true tilliden og produktiviteten hos medarbejderne, der ellers var steget under nedlukningen.

Undersøgelsen er udført af Vanson Bourne på vegne af VMware. Resultaterne viser, at 70 procent af de adspurgte virksomheder har gennemført eller planlægger at implementere tiltag for at overvåge deres medarbejderes produktivitet efter overgangen til hybridarbejde.

Tiltagene fra virksomhederne inkluderer: 

  • Overvågning af e-mails (44 pct.), browsere (41 pct.) og samarbejdsprogrammer (43 pct.),
  • Videoovervågning (29 pct.)
  • Såkaldt "Attention-tracking" på videomøder, der registrerer, hvis man klikker væk fra et igangværende videomøde og derved ikke følger med (28 pct.) 
  • Keylogger-software (26 pct.), der registerer alt input fra tastaturet.

Samtidig angiver 39 procent af de virksomheder, der allerede har implementeret overvågning af enheder, og 41 procent af de virksomheder, der planlægger at gøre det, at de har oplevet en "drastisk øget" eller "øget" personaleomsætning pba. tiltagene.

En svær balance

Resultaterne indikerer, at det er en svær balance, når virksomheder leder efter nye måder at vurdere medarbejdernes præstationer på. Hele 75 procent af de adspurgte medarbejdere er enige i, at den øgede mængde hjemmearbejde har betydet, at deres præstationer bliver værdsat mere af deres arbejdsgivere. Derudover, er 79 procent af medarbejderne enige i, at teknologien til hjemmearbejde har gjort dem i stand til at arbejde mere effektivt end tidligere.

Samtidig har 74 procent af virksomhederne været nødt til at finde på nye måder at måle medarbejdernes produktivitet og trivsel på. Det har de forsøgt at gøret via præstationsbaserede arbejdsmetoder såsom regelmæssige møder med ledere for at diskutere arbejdsbyrde (55 pct.), evaluering af resultater og aftalte mål (53 pct.) og brug af ny software til projektledelse (47 pct.)

Mangel på gennemsigtighed

Nu skruer virksomhederne endnu mere op for overvågningsværktøjerne, men noget tyder på, at ikke alle virksomheder får meldt klart ud til deres medarbejdere om deres intentioner om øget overvågning. Næsten seks ud af ti (59 pct.) af medarbejderne forstår godt, at deres organisation har været nødt til at udvikle nye måder at overvåge produktiviteten, men føler også, at gennemsigtighed er vigtig. En fjerdedel (24 ct.) af de adspurgte medarbejdere som ikke ved, om deres arbejdsgiver har implementeret overvågningssystemer på enhederne for at overvåge produktiviteten.

Medarbejderovervågning er blot et af mange emner, der er dækket i undersøgelsen The Virtual Floorplan. Et resumé af undersøgelsen kan downloades her.

Om undersøgelsen

VMware bestilte en undersøgelse foretaget af den uafhængige forskningsorganisation Vanson Bourne i juli og august 2021. 7.600 respondenter blev undersøgt globalt, bestående af beslutningstagere fra HR, IT og forretning samt medarbejdere inden for IT, produktion, teknik og produktion, finans, business og professionelle tjenester, detail og engroshandel, energi, olie/gas og offentlige forsyningsvirksomheder, distribution og transport, folkesundhed, byggeri og fast ejendom, offentlig uddannelse, forbrugerservice, lokale myndigheder, stat, medier og underholdning, privat uddannelse, privat sundhed, turisme og andet. Alle undersøgte organisationer har 500 eller flere ansatte globalt. De undersøgte lande omfatter Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Rusland, Polen, Norge, Sverige, Spanien, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, USA, Canada, Japan, Australien, Indien, Kina, Singapore og Sydkorea.

- lb