Miljøeffekten af genanvendt it skal måles

Miljøeffekten af genanvendt it skal måles

Nu lancerer Inrego og IVL Svenska Miljöinstitutet en ny databasemodel, der kan måle miljøbesparelsen ved genbrug af IT. Modellen er åben og kan anvendes gratis af hele IT-genbrugsbranchen og af alle, der er interesserede i at måle miljøbesparelser ved genanvendelse af IT. Målet er at skabe en standard for hele branchen og at gøre det nemt for virksomheder og organisationer at indkøbe og afhænde IT-udstyr

Den nye database er uafhængig og videnskabeligt udviklet med henblik på at beregne miljøbesparelser for IT-udstyr helt ned på komponentniveau. Modellen indeholder oplysninger om et stort antal forskellige kategorier af IT-produkter, som bærbare computere, skærme, smartphones, e-bogslæsere, printere og også tilbehør som adaptere, tastaturer og ram-hukommelser.

- Vi har arbejdet med genanvendelse af IT-udstyr i mere end 25 år, og vi ser, at IT-indkøbernes interesse for bæredygtighed er stadigt stigende. Vi glæder os over nu at kunne dele dette værktøj med alle, der skal investere i IT, så de nemt kan se, hvilke økonomiske og miljømæssige besparelser en investering i oparbejdede produkter kan give. Vi har også store forhåbninger om, at det bliver et standardværktøj for denne type beregninger, som alle i branchen kan benytte sig af, siger Erik Pettersson, Miljøchef hos Inrego.

I dag kan stort set alt IT-udstyr oparbejdes og få nyt liv, hvilket kan medføre store besparelser, både hvad angår miljø og økonomi. Beregninger i modellen bygger på det præmis, at genanvendelse af et produkt fører til, at et nyfremstillet, lignende produkt, ikke anskaffes og dermed ikke fremstilles. Hvis man anskaffer sig en genanvendt bærbar computer i stedet for at købe en ny, kan det f.eks. i gennemsnit spare 280 kg CO2-udslip. Det giver en endnu større besparelse at genanvende dataskærme hele 520 kg CO2-udslip i gennemsnit.

Den nye databasemodel, som Inrego har udviklet sammen med IVL Svenska Miljöinstitutet, er unik og den første af sin slags i og med, at alle komponenters påvirkning analyseres. Desuden kan værktøjet nemt opdateres med nye produkter og komponenter i takt med, at de kommer på markedet. Værktøjet giver indkøbere helt nye muligheder for at måle klimapåvirkningen ved nyinvesteringer i IT-udstyr.

– Vi håber, at dette kan inspirere flere til genanvendelse. Tanken er, at modellen skal kunne anvendes af virksomheder, som vil beregne klimafordele ved genanvendelse for sine kunder. Værktøjet kan også anvendes af organisationer, som vil måle og se, hvordan de kan mindske klimapåvirkningen ved at genanvende IT-produkter, siger Jonathan Wranne hos IVL Svenska Miljöinstitutet.

Værktøjet fås i rapportform på Inregos og IVL's websites, og kan sagtens anvendes til at udregne miljøbesparelser i andre sektorer, hvor genanvendelse kan være aktuelt. Ud over databasen har vi også en struktureret beskrivelse af, hvordan lignende databaser kan udvikles til andre aktører og brancher.

- lb