Nedlukningen har stået i vejen for kvinders karriereudvikling i tech-branchen

Nedlukningen har stået i vejen for kvinders karriereudvikling i tech-branchen

Nedlukningen blev spået til at blive en accelerator for større kønsdiversitet i tech-branchen. Men i en ny undersøgelse svarer næsten hver anden kvinde, at det modsatte har været tilfældet og at nedlukningen under corona ligefrem har forsinket deres karriereudvikling. Halvdelen af de adspurgte kvinder mener, at nye strukturer for hjemmearbejde kan bane vejen til større karrieremæssig lighed mellem kønnene

Nedlunkningen blev spået som en gylden mulighed for at sikre en positiv udvikling i kampen om ligestilling i tech-branchen. Mange har peget på, at den skæve kønsfordeling i tech-branchen ikke skyldes manglende interesse fra kvindernes side, men snarere manglen på fleksible arbejdsforhold. Forventningen var, at nedlukningen ville give kvinderne den fleksibilitet, de manglede, så de kunne imødegå stereotype opfattelser af kvinders tilgængelighed og tilstedeværelse på arbejdsmarkedet.

Nedlukningen har tvunget mange virksomheder til at haste-indføre et ordentligt fundament for hjemmearbejde. Og det har haft en positiv indvirkning på branchens syn på hjemmearbejde, som en mulighed for fleksibilitet i arbejdslivet i fremtiden også.

Kaspersky’s nye rapport om kvinder i tech-branchen, Where are we now? Understanding the evolution of women in technology, som dækker 13.000 af branchens kvinder og mænd, viser, at næsten en tredjedel hellere vil arbejde hjemmefra end fra kontoret. Hver tredje kvinde svarer, at de arbejder mere effektivt hjemmefra. Det samme antal mener, at de bedre kan tilrettelægge deres arbejde, når de ikke arbejder på kontoret.

Desværre viser undersøgelsen også, at de positive effekter ved hjemmearbejde ikke lever op til det potentiale, man spåede for bedre kønsdiversitet. Næsten halvdelen af kvinderne har haft svært ved at jonglere arbejde og familieliv siden nedlukningen i marts 2020.

Kvinder tilpasser deres arbejde efter familielivet

Dykker man dybere ned i undersøgelsen, bliver årsagerne til denne ubalance tydeligere. Da kvinderne blev spurgt ind til de daglige opgaver, der har forringet deres produktivitet eller arbejdsfremgang, svarer 60%, at de har stået for størstedelen af al rengøring i hjemmet, 63% har været ansvarlige for hjemmeskolingen af børnene, og 54% har i højere grad end deres mænd måttet tilpasse deres arbejde efter familiens behov.

Resultatet er, at hver anden kvinde mener, at nedlukningen snarere har bremset deres karriereudvikling, end fremskyndet den.

“Pandemien har ramt kvinderne meget forskelligt. Mens nogen sætter pris på fleksibiliteten, og den tid, de sparer på transport ved at arbejde hjemmefra, er andre på randen af udbrændthed. Det er vigtigt, at virksomhederne støtter op og sikrer medarbejdernes trivsel og velvære. En anden kedelig og desværre markant tendens, som pandemien har accelereret er, at kvinder, der arbejder hjemmefra, kan have svært ved at få adgang til topledelsen, som fortsat arbejder fra kontoret. I værste fald kan det mindske deres chancer for at blive taget i betragtning til opgaver, der kan føre til forfremmelse. Det er vigtigt, at arbejdsgiverne er opmærksomme på dette og tænker det ind i deres planlægning, så de minimerer disse forhindringer,” siger Dr. Patricia Gestoso, der længe har arbejdet for bedre kønsdiversitet, bl.a. har vundet prisen som ”Women in Software Changemakers” i 2020, og som er fremtrædende medlem af Ada’s List, der arbejder for ligestilling i tech-branchen.

Ligestilling på arbejdspladsen

Mens 41% af kvinderne (sammenlignet med 34% af mændene) mener, at ligestilling på arbejdspladsen er vigtig for karriereudviklingen, så mener 46%, at hjemmearbejde er den optimale måde at opnå denne ligestilling på.

Social ulighed er ikke noget, der er forbeholdt tech-branchen, og undersøgelsen viser da også, at der trods hjemmearbejde stadig er barrierer, der stikker en kæp i hjulet for kvindernes karrieremuligheder.

”Hvis tech-branchen går forrest og sikrer et mere fleksibelt og afbalanceret miljø for kvinder, vil det hurtigt blive normen og kan være med til at sætte gang i en positiv udvikling. Det er ikke noget, der sker natten over, selvfølgelig. Men hvis vi som branche bygger videre på de positive effekter ved mere fleksibelt arbejde og sørger for at tænke ligestilling ind i alle forhold, uanset om man arbejder hjemmefra eller kontoret, mand eller kvinde, så kan vi som branche blive katalysator for positive sociale ændringer,” siger Evgeniya Naumova, der er global salgsdirektør hos Kaspersky.

Om undersøgelsen 

På vegne af Kaspersky har Arlington Research gennemført en undersøgelse blandt 13.000 mænd og kvinder, der arbejder inden for tech eller it. Undersøgelsen er foretaget fra november til december 2020 på tværs af 19 lande. I spørgeundersøgelsen er der spurgt ind til folks opfattelse af kønsforskelle i branchen, barrierer der kan stå i vejen for en karriere i tech- og it-branchen, mænd og kvinders motivation for at gøre karriere i disse brancher samt corona-pandemiens betydning for respondenternes karriereudvikling.

Mere information kan findes i Kasperskys Women-in-Tech-2021 rapport.