Nyt initiativ skal gøre det mere attraktivt for kvinder at læse it-teknologi

Nyt initiativ skal gøre det mere attraktivt for kvinder at læse it-teknologi

Københavns Erhvervs Akademi står bag et arrangement i weekenden, hvor formålet er at vise, hvorfor det er så vigtigt at få kvinder ind i it-branchen

Girlpower IT-Camp er et nyt initiativ på KEA, der skal gøre det mere attraktivt for kvinder at læse til IT-Teknolog og arbejde med hardware, lodning og kodning. Selvom KEA er en mangfoldig uddannelsesinstitution, er mange af uddannelserne præget af at være enten kvinde- eller mandsdominerede. Det gælder også for IT-Teknologuddannelsen, hvor der til trods for stor menneskelig diversitet er et overvæld af det mandlige køn.

”Vi har masser af diversitet på IT-Teknologuddannelsen, men vi mangler kvinder. Man kan ikke komme uden om, at køn spiller en rolle i forhold til, hvordan opgaver bliver grebet an og løst, og vi tror, at flere kvinder på uddannelsen og dermed en større kønsmæssig diversitet kan føre til mere innovation både på uddannelsen, men også i de virksomheder og typer af jobs, vi uddanner til,” fortæller lektor og uddannelseskoordinator Malene Hasse, og fortsætter:

”Når jeg taler med virksomheder i branchen, efterspørger de altid kvindelige praktikanter fra os, og her er vi desværre ikke så leveringsdygtige, som vi gerne vil være. Vi ved fra branchen, at en mere ligelig kønsfordeling giver en større medarbejdertilfredshed og en bedre opgaveløsning, så vi håber, at vores initiativ med Girlpower IT-camp kan være med til, at vi kan imødekomme branchens efterspørgsel på sigt.”

Praktiske IT-udfordringer kvinder kan relatere til

Mange kvinder tilvælger ikke IT som erhverv, da IT ofte ligger uden for egen komfortzone. IT-campen har derfor fokus på at vise, at IT netop også er relevant for kvinder, samt at afmystificere, at IT er svært.

”Traditionelt set er det mænd, der har udviklet IT-uddannelser til mænd, og derfor har indholdet i uddannelserne traditionelt set ligget inden for interesser, der især har talt til det mandlige køn. Men IT, herunder IoT, som vi arbejder meget med, er jo relevant i alle brancher og vedrører derfor også de traditionelt kvindelige erhverv som f.eks. sundhedssektoren. Derfor er der behov for, at IT-løsninger også bliver set fra et kvindeligt perspektiv.” fortæller Malene Hasse.

På Girlpower IT-Camp har de derfor fokus på at arbejde med praksisnære projekter, som de kvindelige deltagere kan relatere til. De skal blandt andet lære at lave en IoT-løsning til et automatiseret drivhus til dyrkning af grøntsager, men de skal også opbygge en grundforståelse for elektronik i trygge rammer.

”Det er vigtigt for at få flere kvinder i IT, at kvinderne oplever et trygt miljø, hvor der er plads til de ”dumme” spørgsmål. Ved at lave denne IT-camp håber vi på at kunne skabe et trygt kvindefællesskab, hvor kvinderne finder den tryghed, det kræver, når man skal lære noget nyt,” afslutter Malene Hasse.

- lb