Pandemien giver teknologiske frontløbere et forspring

Pandemien giver teknologiske frontløbere et forspring

Covid-19 har sat skub i virksomhedernes digitale transformation, og de virksomheder, der er bedst til at tilpasse og udvikle sig digitalt, oplever, at deres indtjening vokser fem gange hurtigere end de øvrige. Det viser Accentures årlige Technology Vision-rapport, der samtidig peger på fem trends, som virksomhederne skal forholde sig til de næste tre år, hvis de vil fortsætte den positive udvikling

Til årets Technology Vision rapport har Accenture interviewet mere end 6.200 forretnings- og teknologiledere globalt. Hele 92 % dem svarer, at innovation det seneste år har været en brændende platform for dem. Teknologi er blevet en livline under den globale pandemi, hvor det har muliggjort nye måder at arbejde og skabe forretning på. Og vores forventninger til de teknologiske muligheder er tilsvarende forandret for altid. De dygtigste virksomheder er allerede ude af krisehåndteringen og i gang med at definere fremtiden.

Ikke længere nok at være ’fast follower’

Ni ud af ti adspurgte ledere i undersøgelsen (91 %) erklærer sig enige i, at det er nødvendigt for deres virksomheder selv at være med til at definere fremtidens markeder gennem teknologisk innovation.

“Det seneste års udvikling har vist os, at det ikke længere er nok at være ’fast follower.’ Hvis du ikke er offensiv og aktivt bruger teknologi til at udvikle og definere din forretning og dit marked, så risikerer du at blive hægtet af feltet. Det betyder først og fremmest, at teknologi og forretningsstrategi ikke længere kan adskilles,” forklarer Carsten Sachmann, der er landechef i Accenture Danmark.

Årets Technology Vision udpeger fem tendenser, der vil kendetegne vindervirksomhederne de næste tre år:

  1. It-arkitektur bliver strategisk: It-arkitektur går fra ’hygiejnefaktor’ til at blive et afgørende konkurrenceparameter. Man vil ikke længere kunne sige forretningsstrategi uden samtidig at sige teknologi. 89 % af de adspurgte ledere i undersøgelsen svarer, at mulighederne for at skabe værdi i stigende grad vil være afhængig af deres it-arkitektur.
  2. Intelligente ’digitale tvillinger’ bliver standarden: De bedste virksomheder vil investere stort i at udvikle intelligente ’digitale tvillinger’ til at bygge levende modeller af alt fra fabrikker til forsyningskæder. Det vil give nye muligheder for udvikling, samarbejde og innovation. 65 % af de adspurgte ledere forventer, at deres virksomhed vil øge investeringerne i ’digitale tvillinger’ over de næste tre år.
  3. Enterprise-teknologi bliver demokratiseret: Medarbejdere i virksomheder har i dag adgang til at anvende teknologi på græsrodsniveau. Det betyder, at hver eneste medarbejder kan optimere sit eget arbejde eller udvikle løsninger uden at skulle omkring en it-funktion. 88 % af lederne anser demokratisering af teknologi som kritisk for deres evne til at skabe innovation på tværs af organisationen.
  4. Fra BYOD (Bring Your Own Device) til ‘Bring Your Own Environment’: Gennem det seneste år har vi set det største skift i mobilitet for arbejdsstyrken nogensinde. Virksomheder er blevet nødt til at investere i teknologi, der har muliggjort, at medarbejdere kunne arbejde hvor som helst. Det har skabt nye og bedre måder at arbejde på, som vil fortsætte efter pandemien. 81 % af lederne er enige i, at de bedste virksomheder i deres branche vil fortsætte med en ’Bring Your Own Environment’ tilgang.
  5. Fællessystemer (Multiparty Systems) skaber værdi i økosystemerne: Behov for effektiv smittesporing, kontaktløs betaling mv. under pandemien har sat fokus på værdien af fællessystemer (som fx blockchain og distribuerede databaser). Fællessystemer vil hjælpe virksomheder med at skabe værdi i deres eksisterende økosystemer som fx nye tilgange til markedet. 90 % af lederne i undersøgelsen siger, at fællessystemer kommer til at sætte deres økosystemer i stand til skabe et mere modstands- og tilpasningsdygtigt fundament og skabe ny værdi sammen med deres partnere.

- lb