Per Bruun Brockhoff bliver ny rektor på IT-Universitetet i København

Per Bruun Brockhoff bliver ny rektor på IT-Universitetet i København

Per Bruun Brockhoff, institutdirektør på DTU Compute, bliver IT-Universitetets nye rektor. Han tiltræder stillingen den 1. september 2022

Del artiklen på

Det bliver den 57-årige professor i statistik og institutdirektør på DTU Compute Per Bruun Brockhoff, der fra 1. september 2022 skal lede IT-Universitetet i København.

Per Bruun Brockhoff har i de seneste fem år stået i spidsen for DTU Compute - DTU’s digitale og matematiske institut med ca. 400 ansatte.

”Jeg er stolt af og glad for, at vi får en så stærk kapacitet som Per Bruun Brockhoff i spidsen for ITU i de kommende år. Per er en visionær og energisk leder, der står på et solidt internationalt forskningsfundament, og har erfaring med at skabe vækst. Jeg ser frem til at samarbejde med ham om at udbygge ITU’s forskningsaktiviteter og uddanne endnu flere it-specialister, som samfundet har så meget brug for. ITU har med sin tværfaglige profil en særlig opgave at løfte. Det er Per Bruun Brockhoff den helt rette til,” siger formand for ITU’s bestyrelse, Carsten Gomard.

Netop ITU’s tværfaglige og helhedsorienterede tilgang til it lægger Per Bruun Brockhoff meget vægt på.  

”Jeg glæder mig virkelig til at få lov til at stå i spidsen for den helt særlige værdi, som ITU bibringer det danske universitetslandskab og samfund. Jeg har i mit eget forsknings- og undervisningsarbejde altid været drevet af at bringe data og metoder tværfagligt i spil. Netop ITU’s tværfaglige profil, der binder teknologi, digitalt design, organisations- og forretningsforståelse sammen, bliver der mere end nogensinde før brug for. Jeg ser frem til at fortsætte og udvide indsatsen for, at it designes og udvikles teknisk velfunderet, ansvarligt og til gavn for både virksomheder og mennesker i Danmark,” siger Per Bruun Brockhoff, der også er opsat på at indfri ITU’s klare strategi om at uddanne flere it-specialister i de kommende år:

”Jeg vil med stort engagement og passion kaste mig ind i kampen for, at vi kan få mulighed for at uddanne endnu flere ITU-kandidater med både de specialiserede og de brede it-kompetencer.”

Akademisk karriere med fokus på ledelse
Per Bruun Brockhoff fik sin kandidatgrad fra Afdeling for Teoretisk Statistik, Matematisk Institut på Aarhus Universitet i 1991. Han opnåede sin ph.d. i statistik fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i 1995 og fortsatte sit akademiske virke på KVL indtil 2004, hvor han blev udnævnt til professor på DTU.

Per Bruun Brockhoff har hele sin karriere lagt stor vægt på undervisning og vejledning, og har år efter år været indstillet til DTU’s underviserpris af sine studerende samt nomineret som årets ph.d.-vejleder. Han var længe før covid-19 engageret i online formidling og undervisning, og har produceret mere end 1200 undervisningsvideoer, der har rundet mere end en million seere.  

Han har udover ledelsesopgaver og sin forskningskarriere været dybt engageret i entreprenørskab og innovation og været den drivende kraft i en lang række samarbejdsprojekter med tunge nationale og internationale erhvervsaktører for ad den vej at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv.

Per Bruun Brockhoff har i de senere år arbejdet for at fremme den digitale dagsorden i Danmark på flere måder. Han er bl.a. medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og ATV’s Digitale Vismandsråd, bestyrelsesmedlem i DigitalLead – Danmarks nationale klynge for digitale teknologier samt tilknyttet bestyrelsen i DIREC - Digital Research Center Denmark. 

- lb