Så er der igen penge i Bredbåndspuljen

Så er der igen penge i Bredbåndspuljen

Ny Bredbåndspulje åbner for ansøgninger. Puljen kan søges af lokalområder med langsomt bredbånd.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

For fjerde gang har et flertal i Folketinget afsat penge til en Bredbåndspulje, og i år er der 100 millioner kroner at søge om.
Der er nemlig stadig danskere, som ikke er kommet med på den digitale motorvej, og derfor opfordrer teleminister Lars Chr. Lilleholt til, at alle med ”ondt i internettet” undersøger, om de kan søge tilskud til et lokalt bredbåndsprojekt.

Han understreger, at alle skal have adgang til en god bredbåndforbindelse, da det er afgørende for, at man kan bo og drive virksomhed over hele landet:

- Hurtigt internet er en vigtig forudsætning for, at vores børn kan aflevere deres lektier, at man kan handle på internettet og i det hele taget få en familie til at fungere fornuftigt, siger Lars Chr. Lilleholt.

Målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder
Bredbåndspuljen er først og fremmest målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne ikke umiddelbart er parate til at etablere hurtigt bredbånd på kommerciel basis.

En ansøgning skal i øvrigt dække mindst to adresser, og man skal bo et sted, hvor den mulige hastighed på ens nuværende internet ikke er højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.

I 2018 blev der givet tilsagn om tilskud til 91 projekter med cirka 4.500 adresser, hvoraf godt 98 procent ligger i landzone.
Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen, og den åbner for ansøgninger den i dag den  30. april.

Fakta
Bredbåndspuljen er målrettet lokalområder med dårlig dækning. For at kunne få tilskud må en adresse maksimalt have adgang til bredbånds-hastigheder på 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.

Der kan gives tilskud til bedre bredbåndsdækning til adresser, der er registrerede som boliger, virksomheder og sommerhuse. Byzone-adresser i bykommuner er ikke tilskudsberettigede.

På Energistyrelsens bredbåndskort, bredbaandspulje.ens.dk, kan man finde information om, hvorvidt en adresse er tilskudsberettiget.

Den infrastruktur, som udrulles med tilskud fra bredbåndspuljen, skal kunne levere hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload til de deltagende adresser.
 
Tilskud kan gives til udrulning af bedre bredbånd i sammenhængende områder.
 
For at kunne søge om tilskud skal man derfor slå sig sammen lokalt og organisere et bredbåndsprojekt.

Information om bredbåndspuljen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen