Sådan kan virksomheder bruge kunstig intelligens til at skabe fremtidens job

Sådan kan virksomheder bruge kunstig intelligens til at skabe fremtidens job

Arbejde er længe blevet betragtet som et relativt statisk og snævert defineret begreb. Dette begreb har imidlertid for nylig givet plads til et langt mere dynamisk begreb, der er drevet af fremkomsten af hybrid- og fjernarbejde og nye teknologier kombineret med økonomiske og samfundsmæssige faktorer. I centrum for denne forandring står nutidens arbejdsstyrke

Del artiklen på

Af Karin Hagman, chef for Norden, Workday

Virksomheder og organisationer har ofte primært fokuseret på uddannelse og lineær karriereudvikling, når de har ansat nye medarbejdere. Men med det øgede fokus på medarbejderoplevelsen kombineret med den hastighed, hvormed job og deres karakter ændrer sig, fungerer denne tilgang ikke længere. Dell Technologies forudsiger f.eks., at op til 85 % af jobbene i 2030 ikke engang er opfundet endnu. 

Hvis virksomhederne skal tilpasse sig morgendagens arbejdsliv, skal de indføre en færdighedsbaseret tankegang, der er drevet af kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML).

Ledere og virksomhedsledere skal fokusere på følgende tre faktorer for at holde trit med den hurtigt skiftende virkelighed, vi lever i: 

1: Ændre din tilgang til ansættelse

Kompetencebaserede organisationer vil lede fremtidens arbejdsliv. At gå over til en kompetencebaseret tilgang hjælper organisationer med at ansætte og fastholde de rette talenter. Det gør det også muligt at fastholde og omskole eksisterende medarbejdere til at opfylde behovene i dagens digitale verden. Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af Amazon og Workplace Intelligence siger næsten 80 % af de ansatte i USA, at de er bekymrede for, at de mangler de færdigheder, der er nødvendige for at udføre morgendagens arbejde, mens 58 % mener, at deres færdigheder er blevet mindre relevante siden coronapandemiens begyndelse.

Organisationer er nødt til at ændre deres tilgang til arbejdsbegrebet og gå væk fra den idé, at arbejde udføres gennem strukturerede jobroller og ansvarsområder til et mere flydende sæt af færdigheder, der udvikler sig i takt med, at verden omkring os ændrer sig. Kompetencebaserede organisationer er også mere fleksible og konkurrencedygtige, hvilket er afgørende for at klare sig i dagens stadig mere konkurrenceprægede arbejdsmiljø. 

2: Læn dig ind i innovation

Teknologier som AI (kunstig intelligens) og ML (maskinlæring) er grundlæggende for at gå over til en kompetencebaseret tilgang. De kan identificere nøglekarakteristika, der kan hjælpe med at drive automatisering og give indsigt og forudsigelser, der hjælper med at matche de rigtige kompetencer til den rigtige opgave. Dette gør medarbejderdata til en strategisk fordel, der kan hjælpe virksomheder med at tilpasse sig bedre og hurtigere til forandring. Ved hjælp af ML og ML-baserede løsninger kan medarbejderne få forslag til, hvordan de kan udvikle deres færdigheder og evner samt deres muligheder for yderligere karriereudvikling.

I en tid, hvor medarbejderoplevelsen er i centrum, er det afgørende at tilbyde medarbejderne muligheder for intern mobilitet og avancement inden for virksomheden, men også at være opmærksom på dem og lytte til deres erfaringer for at øge chancerne for fastholdelse af medarbejdere. 

3: Udarbejd politikker, der dækker alle interessenter

I en turbulent verden kan teknologi være den store udligner. Men tendensen mod en kompetencegivende arbejdsstyrke kan ikke opretholdes uden politikker, der favner ansvarlige tilgange til AI og ML og omfatter alle interessenter - herunder de virksomheder, der producerer den anvendte teknologi. Det er nødvendigt for at sikre, at organisationer er forberedt på den udvikling, vi står over for.

AI- og ML-teknologier kan grundlæggende forbedre den måde, vi arbejder på og fremme større lighed i forhold til adgangen til muligheder på mange niveauer. Men i lyset af så dybtgående teknologiske og samfundsmæssige forandringer er det vigtigt, at vi vedtager og forpligter os til at følge etiske principper.

I fællesskab kan den offentlige og private sektor arbejde på at fastsætte standarder og politikker, der sikrer, at nye teknologier som AI og ML fremmer menneskelige fremskridt, skaber job til vores fremtidige arbejdsstyrke og skaber økonomisk vækst.