Telenor vinder sag i Landsretten om beskyttelse af persondata
Østre Landsret. Fotograf Per Johansen

Telenor vinder sag i Landsretten om beskyttelse af persondata

I går afsagde Landsretten dom i en principiel sag, hvor teleselskabet Telenor efter flere års kamp for at beskytte kundernes persondata, har fået medhold i, at teleoperatøren ikke kan pålægges at udlevere kundernes persondata til advokatfirmaer, der har gjort det til en kommerciel forretning at opkræve udlevering af personoplysninger hos teleoperatørerne, for at udstede bøder til folk, der mistænkes for ulovlig download af film

På baggrund af utallige anmodninger fra advokatfirmaer om udlevering af tusindvis af kunders navne og adresser valgte Telenor at modsætte sig advokatfirmaerne editionsbegæringer. Landsretten har nu givet Telenor medhold i, at det var rigtigt at tilbageholde oplysninger. Danske teleoperatører kan derfor ikke længere blive tvunget til at udlevere kundeoplysninger for, at advokatfirmaer kan inddrive bøder på vegne af deres klienter. En praksis, som Telenor har kæmpet mod siden 2016, og har stoppet siden sagens begyndelse.

"Dette er en vigtig sejr for vores ret til at beskytte vores kunders data. I Telenor værner vi om vores kunders data og tillid - derfor har det været os magtpåliggende, at vi ikke kan blive pålagt, nærmest per automatik at udlevere stakkevis af persondata om vores kunder, blot for at understøtte nogle private aktører, der er drevet af kommercielle interesse," udtaler juridisk direktør i Telenor Danmark, Mette Eistrøm Krüger.

Telenor har kæmpet mod at blive pålagt at udlevere persondata til andet end efterforskning af grov kriminalitet siden 2016, og har fået prøvet sagen af flere omgange i både Byretten og Landsretten.

"Vi og andre danske teleselskaber er pålagt at logge kundedata for, at politiet kan bekæmpe grov kriminalitet og terror - men lovgivningen har bare ikke været klar nok i forhold til anvendelsen af logget data. Derfor er jeg er glad for, at Landsretten med denne dom har præciseret, at kundernes retssikkerhed vejer tungest i disse sager," fortsætter Mette Eistrøm Krüger.

Telenor støtter forebyggelsen mod ulovlig download

Telenor Danmark understreger, at teleoperatøren på ingen måde støtter ulovlig fildeling eller download af film på nettet, og at der er forståelse for filmdistributørernes dilemma, hvilket også er årsagen til, at Telenor samarbejder aktivt med organisationen Rettighedsalliancen for at forebygge ulovlig download af film og filer.

- lb