Top storagetrends for 2022

Top storagetrends for 2022

Mens 2021 lakker mod enden, ser vi frem mod et spændende storagemarked i 2022, der venter lige om hjørnet. Cyberresiliens, kunstig intelligens, superladet applikations- og workload performance og tilgængelighed samt reduktion af OPEX og CAPEX i en verden af hybrid cloud og containere

Kommentar af: Eric Herzog, CMO hos Infinidat

Alt dette danner rammen om de næste 12 måneder. Forståelse af disse enterprise storage-trends vil give en fordel og hjælpe med at formulere den strategiske it-plan fremadrettet.  Her er hvad der venter i 2022

Trend 1: Den kritiske karakter af data og cyberresiliens fra storageområdet inden for virksomhedens cybersikkerhedsstrategi

Truslen om cyberangreb har nået et så voldsomt leje, at 66% af Fortune 500's administrerende direktører i Fortune 500 CEO-undersøgelsen i miondten af 2021 kaldte det deres #1 forretningstrussel. Tilsvarende bemærkede de administrerende dikretører i en KPMG CEO-underøgelse i marts 2021, at cybersikkerhed var deres nummer 1 bekymring. Alarmerende nok er det gennemsnitlige antal dage til at identifiere og inddæmme et databrud ifølge sikkerhedsanalytikere 287 dage.

Hvis en virksomhed eller tjenesteudbyder ikke har data og cyberresiliens, vil cyberkriminelle ubønhørligt iværksætte cyberangreb. Kort sagt, det er ikke "HVIS" du bliver udsat for et cyberangreb, det er hvornår og hvor ofte. At være forberedt omfatter at have data- og cyberresilient lagring som en kritisk komponent i virksomhedens cybersikkerhedsstrategi.

Trend 2: Inkorporering af AI-teknologi gennem hele storagesystemet, softwaredefineret storage og moderne databeskyttelsesinfrastruktur

Storageteknologi er forstsat et kritisk fundament for at optimere ydeevenen af AI-applikationer, workloads og use cases. Men i 2022 vil inkorporeringen af AI-teknooogier på tværs af storagesystemer og softwaredefinerede storage levere overlegen værdi, dramatisk spare på CAPEX og OPEX og forbedre den virkelige ydeevne på tværs af alle appliaktioner og workloads.

I 2022 vil kunstig intelligens blive brugt til at bygge storagesystemer og SDS. Denne trend vil udnytte den fulde kraft af kunstig intelligens i forhold til storage setup’et.

Trend 3: Integration af storageteknologier i off-prem-miljøer baseret på hybrid- og containerteknologier

Skiftet til hybrid cloud- og containerteknologier vil fortsætte med at sprede sig i et accelereret tempo. Med mange workloads, der flytter til en hybrid cloud-konfiguration, vil det være bydende nødvendigt at have den infrastruktur, der understøtter core, edge og cloud, såvel som virtualiseringslaget og containerlaget på tværs af et hybridmiljø.

Dette vil øge virksomheders evne til at levere de rigtige slutbrugertjenester med de rigtige SLA'er. Betydningen af at besidde hybrid cloud-integrationskapacitet vil stige betydeligt i 2022. Vi ser også forbedringer, der bliver taget i brug, så som logical airgapping (både lokalt og eksternt), som er en væsentlig del af en hybrid cloud-cybersikkerhedsstrategi.

Trend 4: Udnyttelse af storageteknologi for at sikre applikations- og workload ydelse og tilgængelighed

Servere er Ikke kun vigtige for den reelle applikationsydeevne, lagring er også ekstremt kritisk. For mange transaktionelle blok-workloads vil der være et øget fokus på applikations latency ved læsning og skrivning på under 100 mikrosekunder. Selvom der er et væld af storage performance målinger, er latency den vigtigste faktor for transaktionsydelse i den virkelige verden.

Gennem det reelle applikationslag (ikke "hero numbers") kunne et IT-team se ydeevne så lavt som 50 mikrosekunder på læsesiden og så lavt som 75-80 mikrosekunder på skrivesiden. Dette vil optimere ydeevnen i den virkelige verden. At acceptere mindre betyder, at en virksomhed sidder fast i en ældre løsning, der er suboptimal.

Selvom applikationsydelse er kritisk i dagens virksomhed, er det lige så vigtigt at have den maksimale systemtilgængelighed. Hvis lagringen er hurtig, men ikke tilgængelig, er ydeevnen et problem. I 2022 ser vi et dramatisk fokus fra virksomhedernes side på, at deres lager opfylder tilgængelighedskarakteristika kravene 100 %.

Trend 5: Hvordan storage reducerer OPEX og CAPEX for infrastruktur

Presset på virksomhedernes CIO'er for at reducere omkostningerne vil kun stige på grund af økonomiske udsving og forretningsusikkerhed. IT-ledere vil kæmpe for at finde måder at tage omkostningerne ud af datainfrastrukturen.

På grund af høj ydeevne og lav latency i en softwaredefineret storagearkitektur er et stigende antal organisationer i stand til at konsolidere flere belastninger i et enkelt storagearray i 2022, hvilket dramatisk reducerer CAPEX og OPEX. Der er ikke længere behov for 50 forskellige arrays, der hver kører 1 applikation eller workload, når man, med 2022 enterprise storage-løsninger, alle 50 af disse applikationer og workloads kan passe på kun et eller to storage arrays. Overvej hvad det betyder i besparelser på watt, slots, strøm, køling, gulvplads og operativ arbejdskraft.

Derudover reducerer brugen af storage bygget fra bunden med AI-teknologi den operationelle arbejdskraft betydeligt – derfor OPEX. Hvis storagesystemet automatisk justerer caching og andre ydeevneparametre med AI-nøjagtighed eller automatisk konfigurerer storagesystemet, reducerer man arbejdsbyrden på it-, datacenter- og lageradministratorer. Kobler man det med AIOps-centrerets storageovervågning og metricing-software med proaktiv support vil det også sænke OPEX og CAPEX. Faktisk har nogle storagevirksomheder udvidet deres egen AIOps-storagesoftware med den fra Data Center AIOps-leverandører, såsom ServiceNow, Virtana, VMware, Splunk og andre, hvilket reducerer ikke kun OPEX for lagring, men OPEX for det samlede datacenter.