Vi spilder i snit en måned om året på at indtaste de samme data flere gange

Vi spilder i snit en måned om året på at indtaste de samme data flere gange

Om og om igen. Efter årtiers fokus på at reducere manuelle arbejdsprocesser og gøre arbejdet mere intelligent og digitalt, spilder medarbejderne i danske virksomheder stadig i gennemsnit en måned om året på at indtaste de samme data flere gange i virksomhedens it-systemer og -applikationer

Del artiklen på

Stadig flere jobfunktioner anvender i dag digitale værktøjer i deres daglige arbejde, og antallet af it-applikationer i større virksomheder tæller ofte flere hundrede. Ny undersøgelse viser desværre, at det ikke er alle virksomheder, der formår at skabe den værdi, der opstår, når de mange applikationer integreres, og gør det nemmere for medarbejderne at trække og analysere på data på tværs af systemer.

Integrationsvirksomheden Boomi har derfor undersøgt, hvordan det egentlig står til i de mange virksomheder, hvor digitalisering og automation er i højsædet. Undersøgelsen viser, at den digitale værdiskabelse langt fra er så automatiseret, som man kunne ønske sig: Halvdelen (48 pct.) af danske medarbejdere oplever dagligt digitalt dobbeltarbejde med gentagne indtastninger af de samme data i flere af virksomhedens it-systemer. I gennemsnit spilder alle medarbejdere faktisk hele 130 arbejdstimer om året, hvilket svarer til knap en måneds arbejde per medarbejder.

Det er brugt milliarder på digitalisering, og det skulle jo helst frigøre tid fra manuelt tastearbejde. Manuelle indtastninger er kilder til fejl og frustrationer, og vi kunne frigøre enorme ressourcer, hvis vi blev bedre til at forbinde de forskellige it-systemer og reducere mængden af tasteopgaver,” fortæller Linda Lindborg, der er salgsansvarlig for Boomi i Danmark.

Ledelsen spilder mest tid på digitalt dobbeltarbejde

Det største tidsspilde finder ifølge Boomis undersøgelse sted på ledelsesgangen. Ejere og direktører spilder nemlig i gennemsnit halvanden måned om året på at lave dobbeltindtastninger.

Derudover viser undersøgelsen også, at jo større virksomhed, des mere digitalt dobbeltarbejde. For virksomheder med mere end 1.000 ansatte er problemet nemlig tre gange større (9 pct. af den samlede arbejdstid) end virksomheder med under 499 medarbejdere (3 pct.).

Endelig viser analysen, at visse medarbejdergrupper er ekstra udsat, når det kommer til dobbelte indtastninger. Udover flere professioner i sundhedssektoren, er det i høj grad medarbejdere i salg- og kundeservice samt callcenter-medarbejdere, der drænes af dobbeltindtastning.

”Tallene rummer en række paradokser, for f.eks. skulle man tro, at de største organisationer ville bruge deres ressourcer på at forbinde datakilderne bedre. Samtidig ved vi, at der altid sker flest fejl, når data skal indtastes manuelt, så det overrasker mig, at travle ledere stadig bruger så meget tid på at indtaste data i flere forskellige systemer, frem for at bruge tiden på udvikling af virksomhed og medarbejdere,” påpeger Linda Lindborg.

Om analysen

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov på vegne af Boomi. Der er i alt gennemført 1.000 CAWI-interview blandt erhvervsaktive danskere i alderen 18-65 år, der er ansat i en virksomhed med minimum 50 ansatte og er i berøring med digitale værktøjer i deres daglige arbejde. Undersøgelsen er gennemført i perioden 30. august - 11. september 2022.

- lb