Virksomhederne bør selv bidrage på uddannelsesområdet

Virksomhederne bør selv bidrage på uddannelsesområdet

Danmark står overfor en udfordring når det gælder mangel på IT-professionelle, som Cisco bl.a. netop har anført. Og tilsyneladende falder en del fortsat tilbage på uddannelsesniveauet, der ifølge en rundspørge vi hos Salesforce gennemførte sidste år, viste at virksomhederne har brug for flere digitale kompetencer end uddannelserne tilbyder

Kommentar af Michael ZInk, VP Nordics, Salesforce

Rundspørgen viste bl.a. at de vigtigste kompetencer: dataanalyse (34%), app-udvikling (29%), CRM - customer relationship management (27%) og programmering (25%).

Samtidig svarede 79% af respondenterne at alle virksomheder burde tilbyde mulighed for yderligere uddannelse. Men kun 42% af virksomhederne tilbyder aktuelt supplerende uddannelse til deres medarbejdere.

På det tidspunkt udtalte jeg at: "Undersøgelsen viser tydeligt at virksomheder i Norden mangler de nødvendige uddannelsesmuligheder.  Vi har brug for at demokratisere uddannelsessystemet yderligere og private virksomheder skal tage større ansvar for at sikre, at de ansatte er parat til fremtidens arbejdspladser. Det vil gavne de ansatte og samtidig sikre at virksomheder og organisationer i det lange løb forbliver konkurrencedygtige i en verden i stadig hastigere forandring."

Det udsagn er stadig fuldt ud validt.

I lighed med Cisco har vi hos Salesforce derfor lanceret en uddannelsesportal "myTrailhead" hvor brugerne har adgang til mere end 500 uddannelsesmoduler. Her kan medarbejderne – når de har tid, lyst og lejlighed – løfte deres kompetencer og lære om alt fra Blockchain, til hvordan man skaber større lighed på arbejdspladsen. Og der bliver tilført nye moduler hver 6. uge. Der er allerede taget godt imod konceptet, hvor blandt andet virksomheder som Accenture, Telstra og Deloitte er blandt brugerne. 

I Finland er der endda et helt regeringsstøttet akademi baseret på Trailhead-platformen, der hjælper til videreuddannelse, omskoling og ikke mindst ansættelse.

Der er nødvendigt at hjælpe til, hvis opgaven skal løftes og arbejdsstyrken skal have de kompetencer der er nødvendige fremover.

Der er også stort behov for at følge med, for udviklingen går hurtigt. Og ikke mindst brugen af AI flytter rammerne, selvom analyse viser at kombinationen mellem mennesker og AI, giver langt de bedste resultater. Ikke desto mindre er der en forventning om at AI vil erstatte 75 millioner jobs frem til 2022, men også skabe 133 millionner nye muligheder. Det vil også betyde nye kompetencebehov. 

Tal fra World Economic Forum viser, at hele 33 procent af de kompetencer, der er efterspurgt i 2020 vil være helt nye. Det lægger et øget pres på virksomheder og medarbejdere, for at sikre at kvalifikationerne er vedligeholdt og opdateret. Samtidig viser nye analyser, at medarbejdere der bruger 5 timer eller mere om ugen er 39 procent mere produktive, 47 procent mindre stressede og 21 procent gladere i jobbet.

Der er derfor ikke kun godt for virksomhederne at bidrage til at uddanne medarbejdere og potentielle ansøgere, lønpres eller ej. Det er både godt for samfundet og er god forretning på sigt uanset virksomhedens størrelse.