Europæiske virksomheder overvurderer egen cybersikkerhed
Kun to procent af europæiske virksomheder er tilstrækkeligt parate på nutidens cybertrusler. Samtidig overvurderer de deres egen parathed, viser Ciscos årlige cybersikkerhedsrapport

Europæiske virksomheder overvurderer egen cybersikkerhed

Kun to procent af europæiske virksomheder er tilstrækkeligt parate på nutidens cybertrusler. Samtidig overvurderer de deres egen parathed, viser Ciscos årlige cybersikkerhedsrapport

Del artiklen på

Selvom tre ud af fire virksomheder på tværs af Europa føler sig sikrede mod løbende cybertrusler, er langt størstedelen i virkeligheden ikke tilstrækkeligt parate.

Det viser Ciscos nye Cybersecurity Readiness Index 2024, der årligt tager temperaturen på cybersikkerhed i Europa.

Virksomheder overvurderer egen cybersikkerhed
Virksomheder udgør i stigende grad mål for cyberangreb, der spænder fra phishing og ransomware til målrettede digitale angreb på forsyningskæder og social engineering.

Alligevel føler 75 procent af europæiske virksomheder sig enten moderat eller meget sikre på at kunne afværge et cyberangreb med deres nuværende infrastruktur i Ciscos nye undersøgelse blandt 8.000 chefer, der beskæftiger sig med området.

Selvom tilliden blandt virksomhederne selv altså er stor, lyder rapportens vurdering af deres cybersikkerhed væsentlig anderledes. For kun to procent af virksomhederne vurderes at have en moden cybersikkerhed, som er den højeste parathedskategori i undersøgelsen.

”Resultaterne tyder på, at virksomhedernes tillid til egen cybersikkerhed ikke står mål med deres faktiske evne til at navigere i trusselslandskabet, som det er i dag. Og det er en stor udfordring, hvis man som virksomhed ikke korrekt kan vurdere omfanget af potentielle cyberangreb, som man i stigende grad står overfor,” siger Kenneth Schwartz, Cyber Security Lead i Cisco Danmark.

Sikkerhedsniveau vurderet på fem parametre
Ciscos cybersikkerhedsindeks bygger på en dobbeltblind undersøgelse blandt mere end 8.000 sikkerheds- og virksomhedsledere i den private sektor på tværs af 30 globale markeder udført af en uafhængig tredjepart.

Her er virksomhederne vurderet ud fra parametrene Identity Intelligence, Network Resilience, Machine Trustworthiness, Cloud Reinforcement og AI Fortification. De fem nøgleområder består samlet af 31 cybersikkerhedsforanstaltninger.

Respondenterne har blandt andet angivet, hvilke cybersikkerhedsforanstaltninger de har igangsat, og hvor langt de er nået med implementeringen af dem. Virksomhederne er efterfølgende blevet klassificeret i fire kategorier af parathed: begynder, formativ, progressiv og moden.

\"Vi må ikke undervurdere cybertruslen for vores egen overmod. Nutidens virksomheder er nødt til fortsat at investere i cybersikkerhed og læne sig op ad AI for at være i stand til at værne sig mod trusselsbilledet,” siger Jeetu Patel, Executive Vice President og General Manager of Security and Collaboration i Cisco.

Ifølge Ciscos Cybersecurity Readiness Index 2024 befinder kun to procent af virksomheder i Europa sig i den højeste parathedskategori, når det kommer til at modstå nutidens cybertrusler.

79 procent af virksomhederne placeres i enten begynder- eller formativkategorien, som er de to laveste sikkerhedskategorier ud af fire. Og på globalt plan er blot 3 procent af virksomhederne på et modent stadie.

/lb