GDPR har ændret på forbrugernes tillid og datasikkerhed

GDPR har ændret på forbrugernes tillid og datasikkerhed

Check Point og researchfirmaet OnePoll, har foretaget en undersøgelse om GDPR og dets betydning - ét år efter implementeringen. Undersøgelsen evaluerer på, hvordan virksomheder har måtte tilpasse sig og forholde sig til de skærpede krav for brug af persondata

Ny undersøgelse foretaget af Check Point Software Technologies Ltd., en af verdens største leverandører af cybersikkerhedsløsninger, har fundet ud af, at persondataloven, populært kaldet GDPR, har haft en yderst positiv effekt for europæiske virksomheder.

Respondenterne i undersøgelsen bestod af 1.000 CTO'er, CIO'er, IT-ledere og sikkerhedsadministratorer i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien, der sammen forsøger at forholde sig til, hvordan europæiske virksomheder har imødekommet kravene i GDPR. Undersøgelsen afslører, at 75% af organisationerne mener, at GDPR har haft en positiv indflydelse på forbrugertilliden, kog 73% hævder, at det har øget deres datasikkerhed.

60% af de adspurgte mente, at deres virksomhed fuldt ud har implementeret og foretaget alle GDPR-foranstaltninger, hvor kun 4% endnu ikke er kommet i gang med at udarbejde en klar GDPR-strategi. Respondenterne blev ligeledes bedt om at bedømme deres virksomheds evne til at håndtere og overholde GDPR-kravene i en skala fra 0 til 10 (hvor 0 er 'dårligt' og 10 er 'rigtig godt'), var den gennemsnitlige score en optimistisk 7,91.

En potentiel årsag til den generelle positive bedømmelse, er den strategiske tilgang til datasikkerhed, som GDPR har tilskyndet og krævet fra virksomhederne. Undersøgelsen opdagede at omkring 65% af CTOerne, CIOerne, IT-ledere og sikkerhedsadministratorer mener, at deres virksomhed har en organisk og strategisk tilgang til cybersikkerhed.

Ydermere, afslører undersøgelsen, at de europæiske virksomheder har gjort betydelige fremskridt - og det skyldes forskellige initiativer og strategier. Over halvdelen (53%) af de adspurgte sagde, at deres organisation har nedsat en GDPR-arbejdsgruppe. Yderligere 45% afsatte budget til dækning af omkostningerne ved implementering af GDPR, mens 41% ansatte specifikke GDPR-konsulenter, der er eksperter på området.

Fra et IT-perspektiv, er det her de mest almindelige skridt, der ifølge undersøgelse er taget for at imødekomme GDPR-reglerne:

  • Foretaget standard sikkerhedstiltag (44%)
  • Uddannelse af medarbejdere for at øge deres forståelse af datasikkerhedsrisici (41%)
  • Implementering af et adgangs- og krypteringskontrolsystem (41%)

Undersøgelsen afslører, at selv om adressering af GDPR-krav resulterede i betydelige udgifter (27% af de adspurgte investerede mellem 370.0000 kr. og 1.1 million kr.) er disse investeringer begyndt at tilbagebetale sig i form af fordele som forbedret kundetillid og datasikkerhed.

- lb