Google og Apple undersøges på EU-plan for deres ’stemmeassistent’
Justitsminister Nick Hækkerup (Fotograf:Steen Brogaard)

Google og Apple undersøges på EU-plan for deres ’stemmeassistent’

Justitsminister Nick Hækkerup kalder det ’meget problematisk’, hvis store techvirksomheder uberettiget indsamler informationer om borgernes private samtaler

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Lisbeth Bech Poulsen (SF), der er medlem af Folketingets Erhvervsudvalg har bedt justitsminister Nick Hækkerup kommentere afsløringen af nogle ’techgiganters’ aflytning og overvågning af private samtaler og oplyse, hvad der kan gøres fra dansk side for at stoppe det.

Ministeren understreger i sit svar, at borgere skal kunne regne med, at det, der bliver sagt inden for hjemmets fire vægge, bliver inden for hjemmets fire vægge:

- Derfor er det også meget problematisk, hvis store techvirksomheder uberettiget indsamler informationer om borgernes private samtaler. Når der i sager som denne – hvor de relevante virksomheder har hovedkontor i andre EU-lande – opstår spørgsmål om grænseoverskridende behandling af personoplysninger, skal sagerne håndteres gennem et nyt system om samarbejde mellem myndigheder i de relevante EU-lande, oplyser ministeren blandt andet.

Nye EU-regler skal stå deres prøve
Det nye system skal sikre en ensartet anvendelse af databeskyttelsesforordningen i hele EU, og det nyoprettede Europæiske Databeskyttelsesråd har det sidste ord i sager som de nævnte.

- Det er netop i sådanne sager, at der er behov for en fælleseuropæisk tilgang for at få klarlagt, om databeskyttelsesreglerne er overtrådt og i bekræftende fald fastsætte en passende sanktion. Det bør derfor også være i disse sager, at de nye EU-regler står deres prøve, og jeg ser frem til at følge udviklingen, lyder budskabet fra Nick Hækkerup.

Sagerne føres i Irland
Justitsministeren har i øvrigt bedt om en udtalelse fra Datatilsynet, der oplyser, at der i forhold til Databeskyttelsesforordningen ’håndteres’ 56 sager mod virksomheder, der opererer i flere europæiske lande.

Sagerne mod eksempelvis Google føres i Irland, hvor datavirksomheden har sit europæiske hovedkontor. Det er derfor det irske datatilsyn, der er ledende tilsynsmyndighed i sager vedrørende Googles og Apples ’stemmeassistent’.

Det irske datatilsyn kan dog ikke træffe afgørelse i sådanne sager alene, men er i følge Databeskyttelsesforordningen forpligtet til at forelægge et udkast til afgørelse for de andre berørte tilsynsmyndigheder.

Tech-ambassadør har mødt Apple og Google
Hvis det ikke er muligt at blive enige om udkastet til afgørelse, skal sagen forelægges for Det Europæiske Databeskyttelsesråd, som efter at have fået sagen forelagt vil stemme om, hvad der er den rigtige afgørelse. Den beslutning er det irske datatilsyn forpligtet til at følge.

Datatilsynet i Danmark har i slutningen af august været i kontakt med det irske datatilsyn, der har bekræftet, at tilsynet har igangsat drøftelser med Apple og Google om de to virksomheders stemmeassistenter. Datatilsynet ser med stor alvor på sagen, som man derfor også vil følge nøje.

Justitsministeriet oplyser desuden, at Udenrigsministeriets tech-ambassadør i slutningen af august uge 35 har holdt to møder med henholdsvis Google og Apple på hovedkvartersniveau i Silicon Valley. Formålet med møderne var at rejse regeringens bekymringer i forhold til de konkrete afsløringer.