Kun 25 procent af virksomhedsledere har tillid til egen cybersikkerhed

Kun 25 procent af virksomhedsledere har tillid til egen cybersikkerhed

En ny undersøgelse fra VMware blandt 650 virksomheder viser, hvordan virksomhederne forsøger at håndtere nye sikkerhedstrusler i en digital tidsalder - ved at bruge de samme gamle værktøjer. Det skaber behov for nye overvejelser omkring den fremtidige håndtering af IT-sikkerhedstrusler

Kun en fjerdedel af virksomhedsledere har tillid til deres nuværende cybersikkerhedsløsninger. Dertil mener 76 procent, at deres nuværende sikkerhedsløsninger er forældede. Det viser en ny undersøgelse foretaget af VMware og Forbes Insight fortaget blandt 650 virksomheder i Europa, Mellemøsten og Afrika - heriblandt danske virksomheder.

Undersøgelsen viser ydermere, at 42 procent har implementeret nye sikkerhedsredskaber i det forløbne år for at stå imod de potentielle trusler. Over halvdelen af de adspurgte (54 procent) planlægger at bruge yderligere ressourcer på at opdage og identificere angreb, og 29 procent oplyser, at de har ikke færre end 26 eller flere sikkerhedsprodukter installeret i deres virksomheds IT-løsninger.

Selvom virksomhederne fortsætter med at investere mere i deres IT-sikkerhed, oplyser 31 procent af de adspurgte, at det stadig kan tage dem op til en uge at behandle et sikkerhedsspørgsmål. I en tid hvor der kommer flere end 1 million nye internetbrugere dagligt, og en stigende mængde af forretningstransaktioner administreres via applikationer, er denne reaktionstid alarmerende.

Nye trusler - gamle løsninger

Situationen er særligt bekymrende, når man ser på de mange ressourcer, som virksomhederne rutinemæssigt bruger på at bekæmpe nye sikkerhedskriser; 83 procent oplyser, at de planlægger at øge deres køb eller installere nye sikkerhedsprodukter i løbet af de næste 3 år.

Undersøgelsen fremhæver et mønster af langsommelige og ineffektive metoder mod de seneste cybertrusler på trods af, at de økonomiske konsekvenser af cyberkriminalitet er femdoblet siden 2013, ifølge tal fra EU.

Den nuværende sikkerhedsstrategi har fået virksomheder til at miste tilliden til egen cybersikkerhed. Fx udrykker under en fjerdedel (23 procent) fuld tillid til sikkerheden bag deres cloud-implementeringer, og kun 18 procent er overbevist om, at deres medarbejdere er parate og kompetente til at håndtere sikkerhedsbekymringerne.

Dertil ses en kløft mellem virksomhedsledere og deres sikkerhedsteams om, hvordan de opfatter fremskridt og samarbejde vedrørende cybersikkerhed. Kun 21 procent af de adspurgte på virksomhedernes IT teams mener, at deres øverste ledelseslag er meget samarbejdsvillige med hensyn til cybersikkerhed.

Behov for nye løsninger

"Ifølge Einstein er galskab at gøre det samme om og om igen og forvente et andet resultat," siger Sylvain Cazard, VP SDDC EMEA, VMware. "Det er imidlertid, hvad vi ser med hensyn til IT-sikkerhed i dag, hvor de øgede økonomiske konsekvenser af sikkerhedsbrud får investeringerne i traditionelle sikkerhedsløsninger til at se utilstrækkelige ud. Vi lever i en verden med øget kompleksitet og med flere og flere online interaktioner, flere tilsluttede enheder og sensorer samt cloud løsninger og digitale arbejdspladser. Det har skabt større risici for cyberangreb."

Sylvain Cazard fortsætter:

"Derfor må vi ændre spillereglerne. Moderne sikkerhed kræver, at man i stedet for konstant at tage skulle bekæmpe sikkerhedsbrud med alle forhåndenværende midler, indbygger sikkerheden direkte i virksomhedens applikationer, netværk - og i alt andet, der forbinder og transporterer data. Angreb er uundgåelige i dag, så det, der virkelig betyder noget, er, hvor hurtigt og effektivt virksomhederne formår at dæmme op for en trussel."

"Det er også en absolut nødvendighed at dyrke en sikkerhedsbevidst kultur og samarbejde på tværs af alle afdelinger og teams," siger Cazard. "Ledelsesgrupper og sikkerheds- og IT-afdelinger skal tale det samme sprog og erkende, hvad der er på spil. Ved at investere i de rette medarbejdere til at sikre den bedste praksis for cybersikkerhed kan virksomhederne hele tiden være et skridt foran truslerne i en verden af sofistikeret cyberkriminalitet."

- lb