Kunstig intelligens vigtigste redskab i kampen mod cyberangreb

Kunstig intelligens vigtigste redskab i kampen mod cyberangreb

It-professionelle konkluderer enstemmigt i ny undersøgelse, at machine learning er et afgørende våben mod cyberangreb

I takt med at der bliver tilkoblet flere og flere IoT-enheder på netværket, og virksomheder i stigende grad kæmper mod cyberangreb, har it-ansatte brug for en ny, kraftfuld tilgang til at beskytte data. En dugfrisk international undersøgelse blandt 4.000 it-specialister konkluderer, at kunstig intelligens og automatisering er de vigtigste redskaber i kampen mod disse stadigt mere avancerede cyberangreb.

Undersøgelsen, der er udarbejdet af Ponemon Instituttet i samarbejde med netværksvirksomheden Aruba (en del af Hewlett-Packard Enterprise) dykker ned i de udfordringer, som it-afdelingerne dagligt oplever for bedre at forstå, hvorfor sikkerhedsbrister er så komplicerede at rette op på, samt hvilke teknologier og interne processer, der er nødvendige for at opnå en bedre beskyttelse af data.

Nordiske virksomheder er i gang, men stadig i startboksen

Hovedparten af it-specialisterne i undersøgelsen er enige om, at teknologier baseret på kunstig intelligens er afgørende for at opdage og standse angreb. En fjerdedel (25 pct.) af respondenterne i undersøgelsen anvender i dag sikkerhedsløsninger baseret på kunstig intelligens, og yderligere en fjerdedel (26 pct.) angiver, at de planlægger at implementere en løsning baseret på kunstig intelligens inden for de næste 12 måneder.

”Vi er stadig på et meget tidligt stadie i Danmark og Norden hvad angår kunstigt intelligente sikkerhedsløsninger. Der er meget stor interesse for automatiserede processer, især fordi arbejdskraften i Norden er økonomisk tung, og det er samtidig en udfordring at finde ansatte, der er dygtige nok inden for området. Men min vurdering er alligevel, at de nordiske tal ligger noget lavere end det internationale gennemsnit i undersøgelsen,” siger Lars Kølendorf, der er regionsdirektør hos Aruba Networks.

Nuværende sikkerhedsværktøjer er ikke nok

”På trods af massive investeringer i sikkerhedssystemer, viser undersøgelsen, at de fleste virksomheder stadig ikke er i stand til at standse avancerede, målrettede angreb – og 45 pct. mener ikke, at de opnår det fulde potentiale af deres forsvarsarsenal, der rangerer fra 10 helt op til 75 sikkerhedsløsninger,” siger Larry Ponemon, formand for Ponemon Instituttet.

Samtidig gør manglen på it-sikkerhedsfolk med de rette kompetencer scenariet endnu mere udfordrende. Netop derfor ser de fleste it-professionelle sikkerhedsværktøjer baseret på kunstig intelligens som afgørende for at holde trit med det stigende trusselsniveau.

Selv simple IoT-enheder øger risikoen

Størstedelen af it-sikkerhedsfolkene i undersøgelsen mener desuden, at en af de største syndere i forhold til sikkerheden er deres manglende evne til at identificere angreb via IoT-enheder. Mere end tre fjerdedele af respondenterne siger, at deres IoT-enheder ikke er sikre, og mere end halvdelen (60 pct.) mener, at selv simple IoT-enheder udgør en trussel.

Desværre indrømmer to tredjedele af respondenterne, at de har ringe eller ingen evne til at beskytte deres enheder mod angreb. De mest effektive metoder er ifølge respondenterne: Kontinuerlig overvågning af netværkstrafikken, closed loop detection og responssystemer samt tidlig opdagelse af udsving i adfærd blandt grupperinger af IoT-enheder.

”Virksomhederne har taget IoT -teknologien til sig, hvor der også typisk ligger mange effektiviseringsmuligheder. Undersøgelse peger dog på, at mange virksomheder mangler en simpel organisering af, hvem der bærer ansvaret for sikkerheden omkring IoT-enheder. Derfor kan der klart være noget at hente på en simpel omorganisering af sikkerhedsansvaret for de fleste virksomheder,” siger Lars Kølendorf.

Det tredje mest anvendte svar på, hvem i organisationen, der bærer sikkerhedsansvaret for IoT-enhederne var ’ingen funktion’. Derudover var svarene meget blandende fra CIO, CISO, CTO til andre typer af ledere.

- lb