Nye forretningsmodeller inden for it-sikkerhed vinder

Nye forretningsmodeller inden for it-sikkerhed vinder

Virksomheder, der har en forretningsdrevet tilgang til cybersikkerhed i forbindelse med digitale tiltag, opnår bedre resultater og udkonkurrerer deres konkurrenter. Det viser en ny global PwC-undersøgelse, Digital Trust Insights Survey

Flere end 3.000 ledere og IT-professionelle, herunder danske, har deltaget i den globale undersøgelse, der viser, at de såkaldte "trailblazers" eller pionerer inden for it-sikkerhed (de bedste 25 %) ikke alene viser vejen, når det gælder cybersikkerhed, men også leverer mere værdi og bedre forretningsmæssige resultater.

Næsten 9 ud af 10 pionererne inden for it-sikkerhed svarer således, at en stigende omsætning står øverst på listen over de værdier, man ønsker at opnå med den digitale transformation, og at gevinsten står mål med eller overstiger deres forventninger. Til sammenligning er det 66 % blandt de øvrige respondenter.

"Pionererne inden for it-sikkerhed opnår bedre resultater, da de har fokus på at opbygge en digital tillid og er mere proaktive og forebyggende i deres tilgang til it-sikkerhed. Det står i modsætning til deres kollegaer, der primært søger at minimere den driftsmæssige påvirkning af cybertrusler på en reaktiv måde," udtaler Mads Nørgaard Madsen, it-sikkerhedsekspert og partner i PwC.

Pionererne er også betydeligt mere optimistiske, hvad angår den potentielle vækst i omsætningen og overskudsgraden i deres virksomheder. Således forventer 57 % af pionererne, at omsætningen vil stige med 5 % eller mere, og 53 % forventer, at overskudsgraden vil stige med 5 % eller mere.

"Undersøgelsen viser, at det betaler sig for virksomhederne at forankre deres it-sikkerhedsteam i forretningen med henblik på at understøtte strategiske mål. Og for it-sikkerhedsteamet handler det ikke kun om at beskytte virksomhedens aktiver - det handler om at være en strategisk partner i organisationen," forklarer Mads Nørgaard Madsen.

Undersøgelsen viser desuden, at flere end 8 ud af 10 af pionererne svarer, at de har forudset en ny cyberrisiko omkring digitale tiltag og kontrolleret den, før den har påvirket deres partnere eller kunder (til sammenligning er det 6 ud af 10 blandt de øvrige respondenter).

"Organisationer, der har en proaktiv tilgang til cybersikkerhed og forankrer den i alle virksomhedens tiltag, vil alt andet lige være bedre stillet, når det gælder om at udnytte fordelene ved den digitale transformation, kontrollere de relaterede risici og opbygge tillid," forklarer Mads Nørgaard Madsen.

De store virksomheder går foran

Undersøgelsen viser også, at mange af it-sikkerhedspionererne udgøres af store virksomheder, ligesom den finansielle sektor samt teknologi-, medie- og telekommunikationssektoren er særdeles godt repræsenteret i pionergruppen. 

"Den primære adfærd, der adskiller pionererne fra deres kollegaer, er, at de skaber sammenhæng mellem deres forretnings- og cybersikkerhedsstrategier, har en risikobaseret tilgang og koordinerer risikostyringen. Den tilgang kan mindre virksomheder med fordel lade sig inspirere af," slutter Mads Nørgaard Madsen.

Undersøgelsen

Du kan læse hele undersøgelsen her.

- lb